is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roode bloemen van dezen boom zich in den zonneschijn hebben geopend, vertoonen ze een middellijn van 26 cM., wat bij geen enkele andere bloem van een boom meer voorkomt.

Een van de bloemen, die tot de Lotossoorten behoort, namelijk Nelumbo siHciosum, en de Australische A'ymphaea yiyantca hebben bloemen met een afmeting van 25 cM.; de op Madagascar inheemsche Orchidee Anyrecum sesquipedale en de in den laatsten tijd ook in Europeesche tuinen niet zelden gekweekte Lilium auratum, bloemen van 24 cM. Bloemen met een middellijn van 21) tot 22 'cM. komen voor bij verschillende Cactussoorten, bijvoorbeeld Echinopsis cristata; ('errus yrandifiorus en iiycticalus, de laatste met zijn prachtige eerst 's avonds laat opengaande bloemen als „Koningin van den Nacht" bekend; en verder bij de Zuid-Amerikaansche Datum Kniyhtii en Nymphaea deroii i en sis; ook zijn de bloemen van deze grootte bij de prachtige Victoria rcyia van de Amazonenrivier. Bloemen met een middellijn van 16 tot 18 cM. hebben Nelumbo luteum, Amaryllis soland riflom en de Slaapbol, Papaver somniferum; bloemen met 13 tot 15 cM. Amaryllis au li ca • Datum ceratocaula en Paeonia Moutau ; bloemen met 10 tot 12 cM. verschillende Mexicaansche Cactussoorten, bijvoorbeeld Kchinocactus oxyyonus en Tetani en de Kalebas, Cucurbita Pepo.

Het tweede middel, om de bloemen voor het oog de aandacht te doen trekken, is de opeen hooping ervan tot groepen, zooals aren, trossen, schermen en hoofdjes. De afzonderlijke bloem van den Gewonen Vlier, Sainbucus niyra, heeft een middellijn van slechts 5 tot 6 millimeter en zou zelfs op donkeren grond op een afstand van tien schreden nauwelijks moer worden gezien. Duizend a vijftienhonderd van zulke bloempjes in een vlak, als een bouquet, gezamenlijk met een middellijn van 16 tot 18 cM., steken zelfs op grooten afstand zeer duidelijk af tegen de donkergroene bladeren. I>e bloemen van ongeveer 10.000 verschillende Composieten, 1300 Umbelliferen en tallooze Valerianeeën, Caryophylleeën, Sterbladigen, S p i r a e a' s , Vlinderbloemigen, Lipbloemigen en Globularia's hebben het aan de opeenhooping der bloemen te danken, dat ze reeds uit de verte kunnen worden gezien; stonden ze afzonderlijk en ieder op zich zelf, dan zou men ze, door hun kleinheid, nauwelijks bespeuren.

In vele gevallen wordt niet aan alle, maar slechts aan een gedeelte van de tot schermen, trossen en hoofdjes vereenigde bloemen de taak opgedragen, de geheele bloemengroep te doen in 't oog vallen. Bij de tot de Cruciferen behoorende soorten van het geslacht Iberis, Scheefbloem, bijvoorbeeld bij Iberis autara, de Witte Scheefbloem; Iberis (jibraltarica en Iberis umbellata, de Schermbloemige Scheefbloem, afgebeeld op Idz. 210 in /•'/</. 17: bij de meeste Scabiosa's, bijvoorbeeld Scabiosa columbaria of het Duiven Schurftkruid; Scabiosa cretica en Scabiosa yraminifolia en bij niet weinige Sche r mbl oemigen, als Daucus, Peen; Ileraclcum, Bereklauw; Orlaya, Straal scherm, afgebeeld op blz. 210 in Fiy. 15 en 16, zijn de aan den omtrek van het scherm of het hoofdje staande bloemen eenzijdig ontwikkeld; die kroonbladeren, die van het middelveld der bloeiwijze zijn