is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stompen tand (zie in Fig.'3), die zich, als de bloem gesloten is, onder de vlag verbergt, en die, door zich daar tegen aan te drukken, de vleugels en middellijk ook de kiel in horiontalen stand houdt, In de kiel liggen nu, gespannen als horlogeveeren. een stijl en tien meeldraden, met de door die laatste gedragen helmknoppen, waaruit reeds zeer vroeg het stuifmeel wordt vrijgelaten en afgezet in het voorste gedeelte der kiel. Drukt men nu van boven op de kussenvorniig gewelfde vleugels en daardoor middellijk op de kiel, dan glijden de stompe tanden, waardoor de vleugels aan de vlag worden vastgehouden, eraf, en vleugels en kiel vallen met een schok naar beneden; de in de holte der kiel liggende meiddraden met don stijl springen te voorschijn en werpen het melige stuifmeel omhoog. Als de drukking op de kussenvormig gewelfde vleugels en de daarmee samenhangende kiel uitgaat van een niet te klein insect, dat is komen aanvliegen, heeft

Het werptuig bij een Vlinderbloemig go was, een soori van nrem, i/»«/./ « <■. r

1 De bloem van voren gozien: de kiel is nog gesloten. 2. I)e kiel geopend: de vroeger daarin geborgen meeldraden en ook do stamper lijn naar buiten gesprongen. 3. De bloem in dm/elfden stand, van terzijde gezien. 4. De kiel met de meeldraden en den stamper. 5. Een der twee kroonbladen, welke de kiel vormen, aan de

binnenzijde gezien. — Zie blz. ÏÏ17.

deze werking plaats, en daarbij wordt het achterlijf van den bezoeker van onderen op mot stuifmeel bestoven, zooals op de afbeelding op blz. 31!) in Hg. 2 te zien is.

Daar het stuifmeel in de het laatst besproken bloemen melig of poedervormig is, wordt telkens als het werptuig der bloem in werking treedt, in de volste beteekonis van het woord stof opgejaagd, liet maakt den indruk, of er in zulke bloemen een explosie plaats heeft, en do kweekers noemen ook verscheiden van de hier besproken planten, zooals bij voorbeeld de soorten van het geslacht Schizanthus, „planten met ontploffende bloemen".

Veel zeldzamer zijn werptuigen, waardoor al het stuifmeel uit é é n hel m knop als s a m en hangende massa op een 111 a a 1 w o r d t weggeslingerd. In dit opzicht zijn vooral de bloemen van een tot de Hu bi ace een behoorenden Hrazilaanschen heester, Posoqueriu frag runs, en die van eenige tropische Orchideeën merkwaardig.