is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt uitgestrooid. Ook al die planten, welker stuifmeel bestaat uit tetraden, die door fijne viscinedraden omspannen en omwonden zijn, onderscheiden zich door sterk klevende stempels. Bij de meeste der bovengenoemde planten kleeft het stuifmeel op het oogenblik der aanraking zoo stevig vast aan den stempel, dat het door hard blazen of stevig schudden niet meer kan worden verwijderd.

Vele der kleverige stempels herinneren aan lijmstokken en wel ook in zoover, dat de taaie laag, waardoor de kleverigheid wordt veroorzaakt, aan de lucht blootgesteld, niet verdroogt, maar evenals vogellijm vele dagen lang kleverig blijft.

In veel gevallen worden de stempels eerst dan kleverig, als het stempelweefsel 't vermogen heeft gekregen, de ermee in aanraking komende stuifmeelkorrels tot stuifnieelbuizen te doen ontwikkelen. Zeer merkwaardig is in dit opzicht de stempel van de tot de Ivaardeachtigen of Dipsaceite behoorende Cephularia alpino. De stempel maakt hier, kort nadat de bloemkroon is ontloken, den indruk, alsof hij reeds volkomen rijp was en geschikt, 0111 hot stuifmeel vast te houden. Dat is ech-

fj ter slechts schijn; strijkt

s, ... „ „. , . . men er stuifmeel op, dan

ot. Teunisbloem, Oenothera bienms. (Naar Baim.on). 1

valt het van de gladde

oppervlakte van den stempel dadelijk weer af. Eerst twee dagen later blijft het kleven, nadat liet stempelweefsel overtrokken is met een zeer fijne, voor t bloote oog niet zichtbare laag van een kleverige vloeistof, en ontwikkelt dan dadelijk stuifmeelbuizen, die in het weefsel binnendringen.

Evenals in zooveel gevallen, zou men ook hier verkeerd doen, dit als algemeen voorkomend verschijnsel te beschouwen, want b. v. bij de meeste