Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het onderzoek van verschillende soorten van één geslacht of van verschillende geslachten van één familie werden verkregen, haastig te generalizeeren • en als geldend voor de gansche afdeeling te beschouwen; want feitelijk bezitten de meeste plantengeslachten naast in hoofdzaak protogynische soorten altijd ook eenige protandrische, en omgekeerd.

De Liliaceae of Lelieachtige gewassen worden in de meeste botanische werken als protandrisch opgegeven, in werkelijkheid zijn echter vele van de daartoe behoorende geslachten en soorten onvolkomen protogvnisch, zooals bij voorbeeld Amaryllis, Asphodelus, Colchicum, Erythronium, Scilla, Trillium en Leucojum en verder Lilium Martagon, Narcissus poeticus, Omithogalum umbellatum. Onder de Schermbloemigen, die, zooals het heet, alle protandrisch zijn, zijn er een aanzienlijk aantal geslachten en soorten protogynisch, zooals bij voorbeeld Aethusa, Astrant ia, Caucalis, Eryngium, Hacquetia, Pachypleurum, Sanicula, Scandix en Turgenia. Hetzelfde geldt van Steenbreken. De meeste daarvan zijn, wel is waar, protandrisch; maar eenige ervan, met name Saxifraga anilrosacea en Saxifraga peltata, zijn beslist protogynisch.

De grootbloemige soorten van Ooievaarsbek, als [de 4 bij ons in 't wildgroeiende soorten], Geranium columbinum, de Fijnbladige Ooievaarsbek, Geranium luc.idutn, de Glanzige; Geranium pusillum, de Kleine Ooievaarsbek en Geranium liobertianum, het Robbertskruid, benevens ook Geranium argenteum, zijn protogynisch. Uit de familie der Scrophularineeën zijn de geslachten Digitalis, Vingerhoedskruid en Pentstemon protandrisch; de geslachten Linaria, Vlasbek; Paederota; Phygelius; Scropltuluria, Helmkruid, en Yeronica, Eereprijs, daarentegen protogynisch. Ook tot de Asperifolieeën, behooren zoowel protandrische, bij voorbeeld Borago, Be magie en Echium, Slangenkop, als protogynische soorten, als Cynoglossum, Hondstong, en Lithuspermum, Steenzaad. Van de Ranunculaceeën is het geslacht Aconitum, Monnikskap, protandrisch, terwijl de geslachten Adonis, Kooltje Vuur; Anemone, Anemoon; Atragene; Clematis, Boschdruif, en Paeonia, Pioen, protogynisch zijn.

Uit de familie der Gentianeeën is een gedeelte der soorten, namelijk Suertia perennis, met Gentiana asclepiadea, ciliata, cruciata, Froelichii, pannonica, pneumonanthe, punctata en prostrata protandrisch; een ander gedeelte, met name de soorten Gentiana bararica, germanica, tenella, rliaetica en verna, Menyanthes trifoliata, Waterklaver, protogynisch. Eveneens is het gesteld met de Ericaceeën, de Valerianeeën, de Polemoniaceeën en nog vele andere. Uitsluitend protandrisch zijn daarentegen, voor zoover bekend, de Samengesteldbloemigen, de Klokjesachtigen, de Lipbloemigen, de Malvaceeën, de Caryophyllaceeën of Muurachtigen en de Vlinderbloemigen; terwijl uitsluitend protogynisch zijn de Russchen (Juncaceae), de Aristolochiaceeën en Daphneeën, de Caprifoliaceeën, de Ivogelbloemachtigen (Globulariaceeën), de Solaneeën, Rosaceeën, Berberidaceeën en Cruciferen.

Er werd reeds op gewezen, dat het ongelijktijdig optreden der geslachts-

A. Kkrxf.r von Marilaux, Het leven der planten. III. 24

Sluiten