is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de stempel voor kruisbestuiving stuifmeel uit andere bloemen ontvangen.

Daarna springen de tweehokkige helmknoppen open en wel op een zeer eigenaardige manier. Van elk der beide helmhokjes gaat de voorwand als een slip omhoog en aan de binnenzijde van dien wand blijft dan al het stuifmeel uit liet helmhokje vastkleven. De beide slipjes schrompelen in, worden korter, rollen zich op, krommen zich boogvormig naar achteren over het bladachtige

Autogamio totstandkomend door verlenging van den stamper. 1, 2 en 3. Kloenien va» hpimeamm alptnum in de drie toestanden, eerst op kruisbestuiving berekend, daarna tot autogamie voerend 4. Een gesloten helmknop, van do breede zijde gezien. 5. Een lielinkn.jp geopend, van den smallen kant gezien • de voorwand van beide hokjes is met liet daaraan gehecht pollen omhoog geslagen. 6. Dezelfde helmknop' nadat de opgeheven slippen rog meer samengeschrompeld zijn en een kapje over het bladachtige puntje vormen. Fig. 1, 2 en 3 10-maal, Fig. 4, 5 en 6 25-maal vergroot. Zie blz. 407.

puntje van den helmknop, zooals de afbeelding in Fi<j. 5 laat zien. en ook nog over den dicht naast de bladachtige punt staanden stempel. Dat alles gebeurt gelijktijdig bij alle vier helmknoppen en 't resultaat van het proces is, dat thans de stempel een dakje heeft gekregen, door de acht opgerolde helmknopslippen gevormd. Daar tegen die slipjes op de bij het oprollen naar buiten gekeerde zijde een dikke laag stuifmeel zit, is de over den stempel