Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vruchtsteel stijf omhoog; en als de stelen ook na het verwelken van de bloem naar beneden gekromd blijven, zooals bij de Klokjes, Campanula, hieronder afgebeeld in Fig. en bij I'irola, daar voorgesteld in Fig. 6, dan vormen zich de poriën en spleten niet op den naar den grond gekeerden top, maar aan den naar boven gekeerden voet van de vrucht.

Deze voor de verspreiding der zaden zoo gunstige stand van de openingen

Besc he rmi ng d er /. ac 11 tcge 11 <1 c nadee 1 ige invloedo 11 va 11 liet wed0r. 1. Doosvruchten van het Akkerklokje, Campanula rapuneuloides, bij droog weder. 1'. Dezelfde bij regenachtig weer. 2 en 2', Van de I)agkoekoeksbloem, Lychnis diunia. 3 en 3'. Van Linaria macedonica, een soort van Vlasbek. 4 en 4'. Van Cerastium macrocarpum, een soort van II00r 11 bloem. 5 en 5'. Van Silene nataas, Knikkend Lijmkruid. 6 en G'. Van Pirola elilorantha, een soort van Wintergroen. 7 en 7'. Van (it/ia naden ia conopsea, li root e N aa k tk 1 ierblo cm. 8 en 8'. Van Pinguienla vulgaris, Vet blad. —

Zie ook bl. 522 en 524.

der doosvruchten brengt wel het boven aangeduide gevaar mee, «lat het water van den neerslag uit de atmospheer binnen in de doosvrucht komt en de daar aanwezige zaden, die klaar zijn, om te worden uitgestrooid, ontijdig nat maakt en bederft, maar dit wordt nu op de eenvoudigste manier daardoor verhinderd, dat bij dreigend gevaar de openingen der doosvruchten gesloten worden. De wand der doosvruchten is zeer hygroscopisch en dientengevolge gaat ook het sluiten der doosvrucht onder den invloed van vocht buitengewoon

Sluiten