is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

planten van het Speenkruid, in de oksels der stengelbladeren, ronde of boonvormige knolletjes, zooals vorenstaande afbeelding in Fig. ?> en 6 laat zien, die later bij het verwelken der stengels en bladeren afvallen en uitgangspunten worden voor nieuwe planten. I)e planten, die vruchten deden rijpen, ontwikkelen daarentegen in 't geheel geene of slechts zeer weinig knolletjes.

h \\ \

inopTOrm.ge aflezers bij Dentaria bulbifera. 1. Een bloemtros. 2. Een bebladerde stengel mot

knöpvomllr" 'tflercers Beblt ,r'JPgCH;0rd"" vruc,ltcn : in de ok^ eenige der bladeren ziot men do knop oimige afleggers. 3. Bebladerde stengel met onontwikkeld gebleven bloemtros- in de oksels van nl ,l«

bladeren & de bedoelde knoppen te zien. 4. Een paar dier knoppen, afgevallen, die reed" worte? ln

5. Wortelstok.

De hierboven in Fig. 1 tot 5 afgebeelde Dentaria bulbifera [een ten onzent niet voorkomende Crucifeer] geeft iets dergelijks te zien. Het stuifmeel geraakt alleen met behulp van insecten op den stempel, en slechts dan, als die dieren de bloemen bezoeken, komt het tot de vorming van vruchten. De plant groeit en in jonge beukenboschjes, èn in de buurt van den zonnigen woudrand, waar