Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doosje, liet sporenkapsel of kapsel, en daaronder ontstaat een steel of drager, de kapselsteel, welks meestal knolvormig gezwollen voet in het weefsel van het mosstengeltje is gelegen. Als zich de steel der vrucht in de lengte strekt, wordt de uit het amphigonium ontstane buitenwand dicht bij den voet overdwars gescheurd, en de buitenwand vormt dan een over de vrucht liggend mutsje, het huikje, zooals op onderstaande afbeelding in Fig. 4 en 5

Verschillende vormen der s por ek apsels van Mossen, die als ongeslachtelijke generatie uit den top van de mosstengeltjes omhoog groeien. 1. Splachnum luteum. 2. Een onrijp kapsel daarvan. 3. Een rijp kapsel van dezelfde mossoort. 4. Splachnum raseulosum. 5. Lengtedoorsnede door een rijp kapsel van deze. 6. Splachnum ampullaceum. 7. Een onrijp kapsel hiervan. 8. Een rijp kapsel. 9 en 10. Schistostega osmundacea. 11. Een rijp kapsel van deze. — Fig. 1. 4, fi en 10 ware grootte: Fig. 2 en 3 2-maal, Fig. 7, S en 9 10-maal, Fig. 11 15-maal, Fig. 5 100-manl vergroot.

te zien is. Later wordt dit huikje afgeworpen en het urntje, welks binnenweefsel zich intusschen in talrijke, afzonderlijke, losse sporen heeft veranderd, laat die bij de geringste schudding door den wind vrij.

De vormen van deze als tweede generatie op te vatten gesteelde kapsels en hun verhouding ten opzichte van de met groene, assimileerende blaadjes bezette stengels van de eerste generatie zijn buitengewoon verscheiden. In de afbeelding hierboven in Fig. 1 tot 11 zijn de wonderlijke vormen weergegeven

Sluiten