Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Urania 124.

Urn 14.

Urtica dioica 355.

„ urens 352, 371.

Urticaceeën 155, 352, 362.

Utricularia 119, 273, 334, 417. Utriculariaceeën 334.

Uvallaria grandiflora 201, 393.

V.

Vaatcryptogamen 66, 71, 553. Vaatmerk 483, 488.

Yaccinium 134, 442.

„ myrtillus 98, 121, 199, 239 368.

» oxycoccos 97*, 250. „ segetalis 249. n uliginosum 97*, 121, 199. v vitis idaea 121, 326. Valeriaan 268, 506.

, . Gewone 202, 203* 233, 506*. „ . Kleine 349, 370. '\ aleriaanachtigen 367.

Valeriaangeur 233.

Valeriaansoorten 341, 348, 353. 3(54. Valeriaanzuren 233.

\ aleriana dentata 368.

w dioica 349, 370. „ globulariaefolia 202. * montana 202, 233, 353.

officinalis 202, 203*, 233, 364 506*.

» polygama 370.

„ saliunca 353.

„ saxatilis 233. „ simplicifolia 349. „ supina 353.

„ tripteris 370.

Valerianeeën 212, 369, 465. Valerianella auricula 411.

» carinata 411.

Vallisneria 119, 354.

„ alternifolia 151.

spiralis 148, 149*.

Vanda suavis 234.

Vaniline 231.

Vanillegeur 231.

Varenkruidzaad (5.

Varens 6, 8, 10*, 38, Tl, 536, 553.

. Generatiewisseling bij — 554*. Varenzaad 6.

Varkensbrood 442.

Vaucheria 15, 61, 62, 561.

„ sessilis 57*.

\ aucheriaceeën 562.

Vederdistel 348, 353, 537.

Vederdistel. Akker 234.

„ . Bosch 111*.

n . Moes 538.

| Vederkruid 371.

j Veegharen 378.

Veenbes 97*, 250.

Veenboschbes 97*.

I Veelbroederigen 345.

Veelhelmigen 345.

Veelknoopigen 337. 532.

Veelteeligen 345.

I Veenmos 561.

Veenwortel. IJoode 532.

Veeren der Varens !>, 3S.

^ egetatieve vermenigvuldiging 5. „ protoplasten 489, 494. » voortplanting in de plaats tredend van die door vruchten 529. : Veldbiezen 368.

Veld kers 220.

„ . Alpen 395.

„ . Bosch 44.

„ . Kuige 530.

Veld Kruidkers 395.

„ Latuw 129.

Paardestaart 12, 13* 556. „ Koos 235.

„ Salie 313.

» „ . Gekielde 411. n •"'la. Geoorde 411. » „ . Getande 368.

„ Tabak 429.

Venkel 502*.

Venijnboom 133, llj4, 165*.

Veratrum album 351.

Verbascum 193, 430, 537, 538. „ austriacum 21 <ï. n blattaria 202.

„ nigrum 21(5. ïï phoeniceum 202. „ Schraderi 411. - thapsus 411.

\ erbena officinalis 28(5.

Verborgen honigbakjes 207*.

, zijassen of zijtakken 34. Verdeeling der plantengeslachten 349. Verdroging der kiem 525. Vergeet-mij-niet 106, 217, 357.

, . Alpen 107, 227, 233. » . Bosch 442. Vergroeningen 87, 90*.

Vergroende bloemen 88*.

» vruchtbladen 84*. Verhemelte 245.

\ erkleurende bloemen 219.

Verkleuring der bloemkroon 341.

Sluiten