is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binnengedrongen, die aan hun eene einde, waar de sporen der woekerzwam worden gevormd, blind eindigen, terwijl zich aan het andere einde eene door franjes omrande opening bevindt, waardoor de sporen naar buiten komen. Gewoonlijk ziet men op een enkel blad verscheiden zulke gallen bij elkander. Zij vallen al uit de verte door hun kleur in het oog. Doordat namelijk juist zoo ver, als het mycelium der woekerzwam zich uitstrekt, alle bladgroen is verwoest, en er op de plaats daarvan een roodgele kleurstof te voorschijn komt, ontstaan op de bladschijf roodgele vlekken, die sterk afsteken tegen het groen van het omringende, onveranderde blad.

Dergelijke kankerachtige uitgroeisels, die van beperkte, nauwkeurig begrensde plaatsen op de stengels uitgaan, zijn betrekkelijk schaarsch. Een der merkwaardigste wordt aan de stammen van den Laurier Laurus canariensis door de woekerzwam Kxohasidiinn lauri te voorschijn geroepen. Deze maakt, als ze buiten de schors te voorschijn komt, den indruk van een luchtwortel. groeit echter in korten tijd tot een sponsachtig, vertakt lichaam uit, dat een lengte van 8 tot 12 centimeter bereikt en dan zou kunnen worden vergeleken bij de sporedragers van een dier zwammen, die onder den naam van Knotszwammen, Clavariaceac, bekend zijn. Van gallen, die op afzonderlijke plekjes op de wortels zichtbaar worden, kent men de erwt- tot walnootgroote uitwassen, die door Entyloma Asiheisonii en Mai/nusii op de Samengesteldbloemigen Zandstroob 1 oem, Helichrysum arenarium, en op Bleekgeel Koerkruid, Gnaphaliinii Iutco-allnim, worden teweeggebracht.

Kankerachtige woekeringen, die geheele wortels of worteltakken betreffen, vindt men op de Elzen, Al mis glutinosa, Zwarte Els en Al nu* incana, Witte Els; op Elaeagnus, Olijf wilg en op de Kool, Brassica oleracea. De woekeringen, die op de wortels der Elzen dooi' Plasmodiophora alni en op Olijfwilg door Plasmodiophora elaeagni worden veroorzaakt, bereiken de grootte van een walnoot en zien er gekroesd uit als een plooisel. De gal komt daardoor tot stand, dat alle vezels van den aangetasten worteltak zich knotsvormig of knollig verdikken en dan nog slechts door nauwe, kronkelende tusschenruimten van elkander zijn gescheiden. De zoogenaamde „Knol voeten", door de Slijm zwam Plasmodiophora hrassicae teweeggebracht, zijn een kankerachtige ontaarding van den wortel van Brassica oleracea; deze ziekte vormt opzwellingen aan de wortels niet zelden tot den omvang van een menschenhoofd. Groote kankerachtige woekeringen worden ook door de soorten van het geslacht Schinzia, zooals Schinzia cypericola, Schinzia Aschcrsoniana enz. op de .wortels van Zegge en Biezen te voorschijn geroepen.

De soort van kanker, die groote deelon van den stam zoowel in zijn inwendigen bouw als in uiterlijk aanzien verandert, wordt op talrijke houtige gewassen aangetroffen. De woekerplant nestelt zich dan in het schorsparenchym, veroorzaakt daar een hypertrophie en hierbij voegen zich later de veelvuldige storingen en veranderingen in het hout van het aangetaste deel van den stam. De stam, tak of twijg is erg gezwollen of knoopig verdikt, de schors is op allerlei wijze gebarsten en gescheurd, en uit de spleten der woekering