is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bastaarden. Nu komen echter ook reeds bij de eerste kruising van Cirsium erixithales en Cirsium jtannonicum bastaarden te voorschijn, die geen juiste middel vormen zijn, maar die dichter bij ('irsinm erixithales staan dan bij Cirxium jtannonicum. Deze gelijken natuurlijk op de door kruising van de hybride uit Cirsium erisithales en Cirxium jtannonirum met Cirsium erisithales ontstane goneoklinische hybride, en als men de geschiedenis van het ontstaan van zulk oen hybride niet kan nagaan, is het met het oog op de eigenschappen en kenmerken alleen niet geoorloofd, een oordeel erover te vellen, hoe de goneoklinische hybride is tot stand gekomen.

Bastaarden, tot welker ontstaan middellijk drie verschillende soorten hebben meegewerkt, worden triplebastaarden genoemd. Op het woord „middellijk" moet hier nadruk worden gelegd, omdat anders lichtelijk aanleiding kon worden gegeven tot de verkeerde opvatting, dat op één zaadknop stuifmeelbuizen van twee, drie of nog moer verschillende soorten te gelijker tijd zouden kunnen inwerken en er een bevruchting zouden kunnen tot stand brengen Dit komt nooit voor, zelfs dan niet, als men op den stempel van ééne soort het gemengde stuifmeel van twee, drie of nog meer soorten zou willen brengen. Daarentegen is door talrijke proeven bewezen, dat de kruising van een uit twee soorten ontstane hybride met het stuifmeel van een derde soort, of omgekeerd, triplobastaarden levert. Zoo bijvoorbeeld werd door kruising van een hybride van Li noria tjenistifolia en Linaria jturjturea met het stuifmeel van Linaria striata, de Gestreepte Vlasbek, een triplehybride verkregen. Ook werden de stempels van eon hoofdje van Cirxium Linkionuiii, die een hybride is van Cirxium erisithales en Cirxium jtannonicum, met stuifmeel van Cirxium /K/lustre bestoven. Er ontstonden in het hoofdje vrij veel rijpe vruchtjes, en de uit deze vruchtjes voortgekomen bastaarden waren triplehybriden, waaraan eigenschappen en kenmerken van Cirxium erisithales, Cirxium jtannonicum én Cirxium paluxfre waren op te merken.

Deze verkregen triplebastaarden kwamen overigens weer niet volkomen met elkander overeen; eon deel der planten geleek opvallend op Cirxium at/uilonare, een hybride, die door kruising uit Cirxium palustre en Cirxium jtannonicum ontstaat, en de kenmerken van Cirxium erixithales traden daarbij geheel op den achtergrond, terwijl een ander deel der planten zeer veel op Cirsium ochroleucum, een hybride uit Cirsium erixithales en Cirsium palustre, geleek, en do kenmerken van Cirsium jtannonicum nog maar zwakjes vertoonde.

Bij verscheiden geslachten, als Achimenes, Begonia, Dianthus, Gladiolus e. a. hebben de kweekers met de beste resultaten zulke triplebastaarden doen ontstaan, en zij vormen tegenwoordig een prachtig sieraad van onze bloemperken en plantenkassen. Ook bij Wilgen werden in tuinen herhaaldelijk triplebastaarden in 't leven geroepen, zoo met name door kruising van Salix crenisensis, een bastaard van den Water wilg, Salix cuprea, en Salix daphnohles met den Katwilg, Salix vitninalis; verder van Salix Wichurae, een bastaard van den Grijsgrauwen Wilg, Salix incana, en den Bitteren Wilg, Salix purpurea, met den Grauwen Wilg, Salix cinerea enz.