is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een bleek gele, roode of blauwe tint. Anemone memerosa heeft witte, Anemone raiitaicitloiiles goudgele en de hybride van beide, Anemone intermedia, zwavelgele bloemen. Zeer merkwaardig wordt de kleur der hybride, als die van de eene stamsoort geel, die van de andere blauw of violet is. De Gele Luzerne, Medicayo media, die een bastaard is van de Sikkel Rupsklaver, Medkarjo falcata met gele bloemen, en van de Paarse Klaver of Luzerne, Medkatjo satica, met paarsblauwe bloemen, vertoont zeer dikwijls groene bloemkronen.

De door kruising van de donkergeel bloeiende Verbascumsoorten met de door hare purperviolette bloemen opvallende Violette Toorts, Verlmscum jtlioeniceum, ontstane bastaarden, Verbascum cumniutatum, rubiyinosum, Schmidlii, versiflorum e. a. hebben bloemen van een lichtbruine tint. Dit is juist de kleur, die ontstaat, als men gele guttegom mengt met een door karmijn en indigo voortgebracht violet. Afwijkend hiervan is de kleur der bloemkroon van I erbasium pseudophoeniceum, een bastaard, die ontstaat door de kruising van de Mot werende Toorts, Verbascum blattaria met de Violette Toorts, Verbascum plioeniceum. Een dor stamsoorten, Verbascum blattaria, heeft bleekgele, de andere, Verbascum phoeniceum, purperviolette en de bovengenoemde bastaard bleek karmijnroode bloemkronen.

Van beteekenis zijn in dezen ook de bastaarden der Sleutelbloemen, Primula, die door kruising van de eenkleurig bloeiende Aurikel, Primula auricula, met de tweekleurig bloeiende soorten Primula carniolica, hirsuta, oenen sis, villosa e. a. ontstaan. De door kruising van Primula auricula en Primula hirsuta ontstane Primula pubescens, is de stamplant van onze Tuinaurikels. De eerstgenoemde, Primula auricula, heeft eene eenkleurige goudgele kroon; in de keel, dat is aan de grens van de buis en den schotelvormig uitgespreiden zoom, bevindt zicli een melige, witte aanslag, die, evenals die van den kelk, de bloemstelen en de schutblaadjes 't gevolg is van een eigenaardige verandering in de opperhuid. De bloemkroon van de tweede der stamouders, Primula hirsuta, is tweekleurig; de slippen van den zoom zijn violetrood, de keel is wit, de beide kleuren zijn vrij scherp begrensd en daardoor onstaat in het midden der bloem een witte, vijfstralige ster. Van een meligen aanslag is hier niets te zien. Bij de hybride van deze beide Primula's, de Primula pubescens, is nu zoowel het violetrood van den zoom alsook het wit van de keel met geel versmolten. Het violetrood heeft door deze samensmelting met geel een bruinachtig tintje gekregen, en in het midden der bloem is een bleekgele ster te zien.

Veel zeldzamer dan eene samensmelting is in de bloemen van bastaarden de vermenging van de aan de stamsoorten ontleende kleurstoffen. Door kruising van de roodbloeiende Provincieroos, Husa yallica, en van Bosa damascena met de witbloeiende llosa alba werden reeds dooi' de kweekers uit den Romeinschen Keizertijd hybriden voortgebracht, welker kroonbladeren in de lengte wit en rood gestreept en gevlekt waren. Bij hybriden van ('idceolaria's, Anjelieren, Petunias's en O.calis werd hetzelfde waargenomen, en ook van Tulpen en van de Lisch, Iris, kent men bastaarden, welker bloem-