is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er verloopen vele jaren, eer de nieuwe planten een troepje hebben gevormd dat zich over de oppervlakte van een halven meter m liet vierkant heelt

uitgebreid. . , .,

Vergelijkenderwijs veel sneller gaat het, als de nieuwe planten door uit-

loopers en loten boven den grond ontstaan. Bij een deel der hiertoe te rekenen „lanten, waarvan de hieronder afgebeelde, in Noordpoolstreken en op het hooggebergte als Himalaya, Kaukasus en Altaï zeer verspreide Saxifmga flagellant als voorbeeld mag dienen, wordt aan het eind van een dun, draadvormig lang-

takje slechts een enkele knop aangelegd, die op de plaats, waar hij den grond raakt, wortel slaat en tot een rozet uitgroeit. Eerst dan, als de voeding dei rozet door de in den grond dringende worteltjes verzekerd is sterft de lange draad, die met den knop was afgesloten; de verbinding met de moederplant is verbroken, en de rozet vormt nu een zelfstandig geworden plant Daar deze uitloopers gewoonlijk talrijk zijn en naar alle zijden straalvormig uitgroeien, is na jaar en dag de moederplant met een echten krans van rozetvorm.ge jonge planten omgeven, en na enkele jaren is een vrij groote oppervlakte met