Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sleept. Een deel van die waterplanten als bijvoorbeeld Kikkerbeet, Jlydrocharis, en Blaaskruid, Utrkularia, ontwikkelen om hun knoppen eigenaardige slijmige omhulsels, door middel waarvan zij aan de veèren der bij het zwemmen erlangs strijkende dieren blijven kleven; andere, als het Kleine, het Bultige en het Veelwortelige Eendenkroos, Lemna minor, (jibba en polyrrhiza, gaan met hun lange, een weinig gedraaide, in het water drijvende worteltjes aan die veeren hangen. Vele Draad wieren, als Aldrovandia, de fijne Hierin natans en Ricciu fluitans, verder Lemna trisulca, het Drieg roe Mg

Verspreiding van losgeraakt* kogelvormige afleggers van Cactu.se., mot_ behulp, vaB dieren. 1. Mamil hu-in placostiyma. 2. Mamtllarta yrualis. Zie blz. 220.

Eenden kroos e. a. blijven als geheele planten aan de door vijvers en plassen roeiende, dan snel opvliegende waterhoenders en eenden hechten. Zoodra deze dieren in een ander water binnenvallen, laten de aanhangende plantendeelen vanzelf los of worden door de zich schoonmakende dieren afgestreken en zoo binnen korten tijd volkomen frisch en levenskrachtig over groote afstanden verspreid.

Hier moeten wij ook nog even herinneren aan de zonderlinge verspreiding van UI vaceeën, Florideeën en andere Zeewieren door tusschenkomst van krabben, die bij een andere gelegenheid, namelijk in Deel I, op blz. 86, werd besproken.

Sluiten