is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sterk gespannen laag gezwollen cellen, die zich trachten uit te zetten. Die uitzetting wordt, zoolang de vrucht niet geheel rijp is, door het stevige weefsel om en bij den vruchtsteel verhinderd. Zoodra echter de vrucht rijp is geworden, wordt dat beletsel uit den weg geruimd. Dan laat de komkommer los van den kegelvormigen top van den steel; op hetzelfde oogenblik heeft ook de uitzetting deigenoemde weefsellaag plaats; een lievige drukking gaat uit van het inwendige der vrucht, en de zaden met de hen omringende, waterige of slijmige vloeistof worden met groote kracht naar buiten gespoten,;>t de tot luer toe door den

Won. vruchten 1 EcbaUium elaterium; tak met bloemen en vruchten. 2. Een vrucht, die juist van ,len steel is losgeraakt en nu de zaden uitspuit. 8. Oxalis acetosrtla: oen volledig Plantj® jet ™n 0"[,jj;° vrucht aan den haakvormig omgebogen stoel en aan den rechtopstaande., steel een r.jpe vrucht, d.e ju.st d zaden wegwerpt; ware grootte." 4. Een onrijpe vrucht van dezelfde Oxalu, 6-m..d vergroot 5. Een r.jpe vrucht, eveneens vergroot, bozig do zaden weg te werpen. Zie blz. 22,. tot 227.

top van den steel afgesloten opening, zooals op bovenstaande afbeelding in Fin. 2 te zien is.

Niet minder merkwaardig gedragen zich de tot de planten met groene bloemen behoorende Dorsten i ace een. Evenals bij de Vijgen zijn bij deze planten talrijke kleine bloemen op een bloembodem gezeten, die ook dan nog vleezi" en saprijk blijft, als zich uit de bloemen kleine, éénzadige vruchten hebben ontwikkeld. Hij de Dorstenia's is echter de vruchtbodem niet bekervormig, als bij de Vijgen, maar vlak uitgespreid. Het benedenste gedeelte van ieder