is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lange stelen der bloemhoofdjes treft. Bij de Scabiosa's, met name bij Scabwsa lucide, zijn de strooschubben gegroefd, in hun bovenste derde deel verbreed en daar aan den rand gezaagd. De van den bloembodem losgegane vruchtjes zijn geribd en aan den voet bezet met afstaande haartjes. Door middel van deze haartjes stijgen ze, evenals de vruchten van Telekia, langs de gezaagde strooschubben omhoog en worden dan als volants op dezelfde manier als die van

K muf ia sylvatica weggeslingerd.

Ballistische inrichtingen, op de bovenstaande veel gelijkend, treft men ook bij verscheiden Irideeën, Liliaceeën, Caryophylleeen ,1'rimui aceeën en Scrophularineeën aan: alleen wordt daarbij door den rechtopstaanden. elastischen stengel geen vruchthoofdje, maar een doosvrucht gedragen,

n vruchten 1 eu 2 Salvia verticillata. 3, 4, 5 en 6. Teucrium euganaeum. 7 en 8.

Mm tr » MÓna.-da 10 en 11. Polygony oirginic- Fig. 1, 3 en 10 ware

grootte: de overige figuren vergroot. Zie blz. i-iS.

en 't geen uitgeworpen wordt, zijn geen vruchten maar zaden. Die zaden zijn betrekkelijk groot en zwaar en bezitten geen haarvormige aanhangsels. De doosvrucht is in al deze gevallen zóó geplaatst, dat de opening naar boven is gekeerd en gaat alleen bij droog weer open. Daar zij betrekkelijk diep is uitgehold, kan alleen bij sterke schudding van den haar dragenden veerkrachtigen stengel een uitwerpen der zaden plaats hebben. ^ ^

Uiterst merkwaardig is het uitwerpen der vruchten bij de Lipbloemigen. De vruchten van deze planten hebben den vorm van bolronde, eivormige o ellipsoïdische nootjes en zijn bij rijpheid onder in den vruchtkelk gelegen. Die kelk is klok- of buisvormig, met de opening naar de zijde gericht eu wordt op een veerkrachtigen, meestal boogvormigen steel gedragen, zooals de afbeelding hierboven in Fig. 1, 2, 3, 5 en 6 laat zien. Als men met een vast lichaam,