is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

raadschuren van de plaatsen, waar de vruchten en zaden rijpten, steeds meer of minder ver verwijderd zijn, heeft ook langs dezen wonderlijken weg een verspreiding van de planten plaats. Opmerkelijk is deze wijze van verspreiding vooral bij de Arve ot Cederden, Pinus cetnbra, door den Notekraker, bij Beuken, Eiken en Hazelaars door den Vlaamschen gaai en bij Hazelaars ook door het Eekhorentje.

Het is hier de geschiktste plaats, om ook op de verspreiding der zaden door insecten te wijzen. O. Kuntze zag, hoe mieren gingen hangen aan het vruchtvleesch, dat de zaden van Carica papaya omgeeft en drie aan drie die zaden vooruitschoven, en Lundtsthüm verhaalt, dat de op den grond gevallen zaden van Melampyrum, Hengel, door de mieren in hun nesten werden gesleept. Door die opgaven geprikkeld, is men in den laatsten tijd veel aandacht gaan schenken aan de verspreiding der zaden door mieren, en men heeft bevonden, dat zij op groote schaal plaats vindt.

Vooral Tetramorium caespitum [een mier die ook ten onzent, vooral op droge heide, wel voorkomt en haar nest in den grond maaktJ, is in den loop van den zomer onvermoeid bezig, zaden in haar nest te sleepen en ze daai 111

9.°CheUdom.nn maju». 10 en 11. Hanguinaria canadtnsi». V2 en lim"SC°S"' KL'. 1, 3, 5, 6, 8, 10 011 12 ware irroottc, tif. 2, 4, 7. 9, 11 tn !•' toipriooi.

bergplaatsen op te hoopen. Ook andere in gaten in den grond, in holle boomen en °op dergelijke plaatsen levende soorten als de | mede bij ons voorkomende, dof-donker gekleurde] Lasius niyer en de grootere Formica rufibarbis, [waarvan de kop en het borststuk roodbruin zijn] en andere zijn op deze wijze bezig, maar zij zijn veel kieskeuriger dan Tetramorium caespitum. De zaden van vele planten, waar die laatste miersoort direct op aanvalt, als ze op hun weg volkomen, blijven door de andere onaangeroerd.

Vooral de zaden met gladde schaal, maar met groote navel- of kiemwratjes, worden in gaten in don grond gesleept, als bijvoorbeeld die van Asarum europaeum en Asarum oa naden se; Chelidonium ma jus, Stinkende Gouwe; Con/daUs lutea; Moehrinyia muscosa; Sanyuinaria canadensis, Viola odorata en. verschillende soorten van liet geslacht Euphorbia, die op bovenstaande afbeelding zijn te zien. Een bijzondere voorliefde heeft Tetramorium caespitum voor de zaden van Sanyuinaria canadensis, die een zeer in t oog vallend kiemwratje bezitten. Daar deze zaden betrekkelijk groot en zwaar zijn, yereenigen zich gewoonlijk drie tot vier kleine mieren, 0111 ze in het meest nabij zijnde gat in den grond te brengen.