is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

planten bekleefd. Als deze dieren zich in een anderen vijver hadden neergelaten

planten bun d twijfel daarheen door hen zijn overgebracht.

aa„ de vogels, die „Me,, % ^Ta^n,

rt'rerg onzindelijkheid gesteld zijn, vindt ,nen geregeld met stnkjes sljjk 11 i licklpfifd Vooral moet hier ook aan de zwaluwen woiden gedat , tl™, t s^ln lt lê teenen, die als ze ziel, aan de» oever van rivere»

i i k-loinp klompies modder meenemen. VN anneei zij ergens

en plassen opbonden ke„m Hompjes ^ ^ ^

—•**« ««*.^

toilet waaraan anders zooveel zorg wordt besteed. Ook de ovengens zoo zhidelijkè watervogels verznimen op bnn verre toebten .ie nanwkomnge verw,,-

le'verfeT "èn "halT'l groote hoeveelboid Tm^cI

h nog gC"°CB;|^lv"8(,"'kM^in"ce" nnr afleggen op hnn zwerfr t ;'"' -omt ofde ovêrtnlging. flat door deze diere» in zeer korten tijd de .TnikieeHe vrnehten en zaden over velheiden breedtegraden kennen worden

1 Wel is het aantal der op deze wijze verspreide plantensoorten beperkt.

««ju»..»«. ^ die ««»i**«*

a | I-u „it »ief volaende lijstje der vruchten en zaden, die dooi

'''"T^ondu"dikwijls i„ bet aangekleefde sljjk gevonden worden. | Het zijn, op ÏiÏÏC p'anten die ook ten onzent ve.lv»,dig in o, b„

het water groeien. |.

nwnrirliloem Juncus lamprocarpus, Water liies

^"tnna'lus m l".„eritrH Limoxetla a,,natie, SipRroen

Cyperus fiarescens Goel.c^.K Cyi Limhruia ,of Vandellia) pyxidaria

„ fit*cns. Bruin , Lythrum salicaria, Gewone Partflke

?££*££ Fraai Duizend^- N^urHu^pk^ Tweeslachtige Wa-

d e n k r u i d KaZrtium palustre. Moeras Water kerH

Glaux mamma, /"mel""'d y'„„„rtium *tfvutre, Akker Waterkers Glycria flu.tans iOr,oot \ «■Ik» Valerandi, Waterpu„Ke

lleleocharis acculans. Naald Waterb.es ^ ^ maritimus, Oever Bies

Isolepi» setacea \Wouica anagallis, Wator Eer op rijs.

Juncus buffoniu8, Paddegrn»

Ju neus compressus, 1*1 a 11 o 15 i e h

De meeste dezer soorten zijn over alle werelddeelen verspreid, maar blijven zelden langen tijd achtereen zich op dezelfde standplaatsen vertoonen. Dikwijls