is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaten eikenhout; voor masten en ra's de stammen van den Zilverspar; voor houtblokken ter vervaardiging van houtsneden palmhout (van den Buksboom); voor lucifers hout van den Klaterpopulier of Esp; voor klankbodems van violen het hout van een bijzondere varieteit van den gewonen Spar, die in Duitschland als „Haseltichte" bekend is; voor hoepels om vaten en voor wagenmakerswerk Berken en Hazelaars; voor draaierswerk vooral het harde hout van den Pereboom, van Kornoelje, Ahorn, Taxus en 't Ebbenhout; voor ballen bij het kegelen het zwaarste van alle houtsoorten, dat onder den naam IJgnum sanctum bekend is en van Guajacum officinale afkomstig is; voor meubels het hout van den Noteboom, van Esch en Ahorn, en ook Mahoniehout (van Swietenia Mahagoni), Ebbenhout, namelijk het echte zwarte uit Oost-Indië, Madagascar en Mauritius, geleverd door de daar groeiende Diospyros ebenum, maar ook andere soorten van Dalbergia melanoxylon van Senegal en van Eu cl en pseudebenus van de Oranje-rivier, terwijl het groenachtige West-Indische ebbenhout van Bignonia leucoxylon afkomstig is; Palisanderhout, van Jacaranda brasiliensis, (ook Bignonia brasiliana genoemd), en het zoogenaamde Botanyhout of Black w ood, van Dalbergia latifolia; voor werktuigen het harde bout van Beuken en Ahornen; voor de bereiding van buskruit en teekenhoutskool vooral hout dat weinig anorganische bestanddeelen bevat, zooals dat van Linden en van den Vuilboom of Wegedoom, Khamnus frangula; voor manden en ander vlechtwerk bepaalde wilgen, als Salix ciminalis, Salix rubra, Salix acutifolia e. a.; voor stokken voornamelijk Hazelaar en Weichselhout (van Prunus Mahaleb), voor bezems Berken; voor sluiting van Hesschen de kurk van sommige Eiken, met name van den Ku rke ik, Quercus suber.

In vele houtarme streken wordt het hout door Riet vervangen. Daar wordt het riet niet alleen voor bedekking van hutten en voor de vervaardiging van schuttingen gebruikt, doch ook als brandstof gebezigd, ja zelfs voor den aanleg van wegen, in zekeren zin als plaveisel. En daar, waar Bamboes in grooten overvloed groeit, speelt ook dit voor verschillende doeleinden, waar anders hout voor wordt gebruikt, een groote rol, zoo met name in .lapan en Indie, waar bepaalde Bamboessoorten voor lichte bouwwerken, voor bruggen en dergelijke in gebruik zijn. Hier moeten wij ook melding maken van het gebruik der planten voor matwerk, voor 't vullen van kussens, als bindmiddel, bijvoorbeeld voor het aan stokken opbinden in kweekerijen, waarvoor men in vele streken rijsjes van wilgen bezigt of ranken van klimplanten, als Clematis citalba, en in de tropische landen ook wel dunne rotangpalmeu, namelijk soorten van Calamus. De vaatbundels van vele Palmen, als Chamaerops humilis, worden onder den naam Crin 'd Afrique, terwijl de bast der Linden op dergelijke wijze voor het aanbinden wordt aangewend, even als de bekende Raffia, die van de bladeien van de op Madagascar groeiende palmsoort Kaphia pedunculata afkomstig is. Lindebast wordt ook nog wel benuttigd voor de vervaardiging van een schoeisel, de zoogenaamde bastschoenen, vooral in Rusland in gebruik, en zoo vormt die stof hiermede een overgang tot de textielstoffen of de weefselstoften.

Den grondslag der textielindustrie vormen de vezels, die ten deele