Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De aetherische of' vluchtige oliën worden veelvuldig gebruikt voor de bereiding van parfumerieën. < )f de plantendeelen, die de aetherische olie bevatten, worden stukgesneden en gebruikt ter verkrijging van reukwerk, dat verbrand wordt en een welriekenden rook levert, óf de aetherische oliën worden door destillatie verkregen, öf wel de reukstoffen worden door middel van indifferente oliën of vetten of door alcohol er uitgetrokken. Verschillende plantenoliën, bij voorbeeld Ricinusolie en Crotonolie zijn voor geneeskrachtige doeleinden in gebruik. Bij genoegzaam lage temperatuur worden de oliën vast en dan noemt men ze vetten. Deze temperatuur is zeer verschillend. Lijnolie

wordt eerst vast bij 27°, kokosnootolie reeds bij een temperatuur van -f- 10°.

Hij de oliën en vetten sluiten zich de harsen aan, de Arabische gom en liet Caoutchouc. De eerste zijn in geringe hoeveelheid in het plantenrijk zeer verspreid. Waar ze in grooter hoeveelheid voorkomen, vloeien ze öf vrij uit reten en spleten van de schors, öf ze vloeien kunstmatig af, doordien men insnijdingen maakt in de schors, dus de boomen aftapt. Door een ziekteproces der harsleverende boomen, de zoogenaamden „harsvloed", neemt de uitstrooming der bars niet zelden toe in snelheid en kracht. Men gebruikt de harsen vooral voor vernissen, zeepen en pleisters. Naar de consistentie onderscheidt men zachte en harde harsen. Mengsels van hars met gom en aetherische oliën worden

Sluiten