is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C11 Capsicum longum, die onder de namen tj abeli en paprika worden gebruikt ter kruiding van spijzen, vooral in tropische landen en ook veelvuldig in

Hongarije. , ., ,.

Yan die specerijen, die in drogen toestand worden gebruikt en die uit

tropische landen, met name uit Oost-Indië, van de Soenda-eilanden en uit

West-Indië in den handel worden gebracht, moeten worden genoemd de worte -

stok van Zinqiber officinale, de Gemberwortel, die het meest 111 suiker

«econfijt als gember gebruikt wordt; do Curcumawortel, Curcuma longa,

waarvan kerrie en kerriepoeder worden bereid; Curcuma Zedoana, die

Eoii tak van don K i ni<1 nagelboom , CaryophyUns aromatieus.

de Zedoarwortel levert: Alpima Galanga, de Ga lange wortel; Canelln alba, de zoogenaamde W i tte Kaneel; Cinnamomum Zeylanicum, waarvan de bast de echte of ( ey1 onsclie Kaneel levert; Ginnamomumaromaticvm, de ( hineesche Kaneel; Caryophyllus aromatieus of Jambom caryophyllus, op ne\en" staande afbeelding weergegeven, waarvan do gedroogde bloemknoppen de kruidnagelen leveren, terwijl de vruchten derzelfde plant als m o e r n agelen bekend zijn; Piment<i vulgaris, waarvan de gedroogde onrijpe vruchten de piment vormen; Illicium anisatum, beter genoemd Illicium verum, die de echte Steranijs levert, wel te onderscheiden van de veel er op gelijkende vruchtjes van Illicium religiosum, die vergiftig zijn; verderde Muskaatnoot, Myristica moschata en de Foelie, gevormd uit den zaadmantel van deze; Cinna-

momum Loureirii, waarvan de gedroogde bloemknoppen als CassiaM ocm en, «ore* cassiae, bekend zijn; Amomum granum paradisi, het 1'aradijszaad; metaria major en Elletaria cardamomum, de beide soorten van Cardamom. Belangrijk zijn ook, hoewel door de kunstmatige bereiding van vandme thans minder dan vroeger, de lange onderstandige vruchtbeginsels van de op andere planten levende Orchidee Vanilla planifolia, die in grooten overvloed liet zeer welriekende vaniline bevatten en als „Vanieljestokjes in den handel komen, en eindelijk nog de Pepersoorten, Piper nigrum Zwarte Peper, welker rijpe steenvruchtjes ontbolsterd Witte Peper heeten, en

J'iper longum. .

Tot de uit het plantemijk herkomstige genotmiddelen bcbooron ook La cao,