Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vooral werken door hun gehalte aan appel- en citroenzuur; verder de uit de bessen van den Gewonen Vlier, Sambucus nigrn, bereide Bob soiiibiiei, de vliergelei; het Pruimenmoes, Pulpa prunorum, en het Tamarindemoes, uit de vruchten van Tamarindus indien bereid, afgebeeld op blz. 349.

6). Alterantia en resoloentia. Hiertoe behooren alleen anorganische stoffen, als kwikzilver, zilver, arsenicum, koper en hun zouten.

7). Ac via. Scherpe stoffen bevattende middelen, die op de plaatsen van het lichaam, waarmee ze in aanraking komen, in bepaalde omstandigheden

ook bij meer verwijderde organen een prikkeling en bij sterke werking ook ontsteking veroorzaken. Men verdeelt ze in vijf ondergroepen.

Ten eerste, middelen die de huid prikkelen en daarop gebracht, pijn veroorzaken en de huid rood kleuren, terwijl ze bij meer aanhoudende werking blaren teweegbrengen. Tot deze groep behooren de fijn gekneusde zaden van de Zwarte Mosterd, Brassica of Sinapis niyra, die voor mosterdpappen en mosterdpapier of -pleister worden gebruikt; do bladeren van het tot de Cruciferen behoorende Lepelblad, CochIenri<t offieinalis; de bast van het Peperboompje, Dnphne mezereum, boide op blz. 368 afgebeeld, uit welke laatste de Garou-zalf wordt bereid, en de toppen der takken van de Jeneverbes, Juniperus Sabina.

Tot de tweede groep, die dei-

specerij achtig scherpe middelen, behooren Avncyclus pi/eethvutn, do Roomsche \ uurwortel; Spdunthes olemeea, waarvan de bloemhoofdjes, Kiespijnknoppen of ParaguayRoux genaamd, tegen kiespijn worden gekauwd; de reeds bij de specerijen genoemde genotmiddelen van blz. 354 zooals Gember, Zedoarwortel, Galange wortel en Paprica; verder de Cub eb e peper, I'iper cubeba, en de Mati co bladeren van I'iper an/justifolium of Artunthe elongata.

Tot de derde groep, de scherpe middelen, die brakingen veroorzaken, behooren de Ipecacuanha-wortel of Braakwortel, Cephaeli» Ipecacumiha uit Brazilië, op blz. 3(39 afgebeeld, ook een bestanddeel van het veelgebruikte Pulris JJoveri. In vroegeren tijd werd in plaats van Ipecucuanha het inheemsche

Sluiten