is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mansoor, Asarum europaeum, gebruikt, dat tegenwoordig geheel uit de mode is geraakt. Het veel op Asarum europaeum gelijkende Asarum canadense is in den laatsten tijd door Amerikaansche geneesheeren gebruikt geworden als Ipecacuanha.

De vierde ondergroep vormen de scherpe afdrijfmiddelen, welker aantal betrekkelijk zeer groot is. De belangrijkste hiertoe behoorende soorten zijn de Wonderolie of Ricinusolie uit het zaad van den Wonderboom, Ricinus communis: de Rhabarber, het poeder uit de wortels van Rheunt officinale en

Itheuni palmatum; de Senneblade ren van Cassiu angustifolia en Cassia lenitiva; de bast van de Rliamn iis of W e g e d o o r nsoorten, met name van Rhamnus frangula, Vuilboom, en Rhamnus Purshiana, de laatste onder den naam Cascara sagrada bekend, de eerste meest F r a 11 g u 1 abast genoemd; verder de vruchten van Uhamnus cathart-ica, waaruit de vroeger onder den naam Syriipus Spinae ceroinae bekende siroop wordt bereid; het A10 ë h a r s, het verdikte sap uit de bladeren van Aloë socotrina en verschillende andere soorten van dit geslacht. Dan de Jalappewortel, knollen van Ipomaea purga; de podop h y 11 i n 0, van PodophylI u m peltatum ; de kolo¬

kwint soorten, van Citrullus coloajnthis; het gutt eg om, het gedroogde melksap van Garcinia morella, een Cl u si ace e, en ten slotte het sterkst werkende der afdrijvende middelen de Croton o 1 ie, uit de zaden van de Oostindische huphorbiacee Croton tigliuiii, de beide laatste planten op blz. .>70 afgebeeld.

Tot de vij i'de ondergroep, die als zweet- en urineafdrijvende middelen werken, behooren de wortel van het Gedoomde Stalkruid, Ononis spinosa; de Klit wortel of Radix Bardatiae van \ju\>p<( culgaris; het zoogenaamde Duizend kruid, Herniuria glabra, tot de Caryophylleeën behoorende; Poli/gala Sm/ga of Sengaewortel; de Sarsaparillewortel, zijwortels van verscheiden Zuidamerikaansche Stnilaxsoorten; het Guajakhout, van Guajacum