is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

officinale; de Condurangobast, voornamelijk uit Quito aangevoerd en van Marsdenin condurango, niet van Gonolobiïs condurango afkomstig; de chrysarob i n e, een donkerbruin poeder, dat tusschen de houtvezels van den Braziliaanschen boom Andira araroba wordt gevonden; eindelijk do gedroogde plantjes van het Driekleurig Viooltje, Viola tricolor.

8). Ne u roti ca, zenuwmiddelen. Deze afdeeling omvat al die middelen, die of op het geheele zenuwstelsel, <>f op enkele deelen ervan een gunstige werking uitoefenen. Men rekent hiertoe de door de aanwezigheid van vluchtige oliën gekenmerkte aromatische zenuwmiddelen, de alcoholische zenuwmiddelen en die, welke in hun alcaloïden do werkzame bestanddeelen