Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de zwam en niet al te ernstige bloedingen worden op die wijze gestuit. Hierbij wordt aangenomen, dat men het weefsel van den Fungus nog niet met een salpeteroplossing heeft doortrokken, zooals men doet om er tonderzwam van te maken. Evenals de Polyporus fomentarius worden ook gebruikt de Bovist, Lycoperdon bovista en de bloedstelpende haren, het stam-pluis van eenige Varens, als lIsophila lucida, Balantium chrysotrichum, Cibotium Baromez, veelal onder de Maleische namen Pakoe Kidang, Penawar, Djambi en Poeloe bekend.

Tegenwoordig worden meer de watten, n.1. de gezuiverde katoen, het zaadpluis van Gossypium herbaeeutn, in de chirurgie als bloedstelpend middel aangewend, ter opzuiging van ziekelijke afscheidingen en dergelijke doeleinden. Nog vermelden wij hier, dat onder den naam Stipites laminariae, de benedenste stengelachtige deelen van een in de zee groeiende, tot de l ucoideeën, behoorend wier, Laminaria diyitata, (afgebeeld in Deel II, blz. 270 rechts), in de apotheken in voorraad wordt gehouden. Zij hebben den vorm van dunne staafjes en zwellen door aantrekking van vocht aanmerkelijk op. In diogen

Sluiten