Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toestand in het een of ander kanaal van het menschelijk lichaam ingebracht, kunnen zij, waar dit noodig mocht zijn, op pijnlooze manier een geleidelijke verwijding daarvan teweegbrengen.

Een groot aantal van deze uit het plantenrijk afkomstige artsenijmiddelen, die in de pharmacopeeën, dat is in de verzamelingen van ambtelijke voorschriften voor de bereiding van geneesmiddelen, worden genoemd, is ook in de volksgeneeskunde overgegaan; maar bovendien is het geloof aan de geneeskrachtige werking van talrijke in de pharmacopeeën niet meer te vinden planten bij het volk, vooral bij de plattelandsbevolking in stand gebleven en

nog altijd worden die als zoogenaamde huismiddeltjes aangewend. Om maar een voorbeeld te noemen, zij gewezen op de Berg-Andoorn, Stadigs recta, welk kruid in geen pharmacopee voorkomt en toch in Oostenrijk door de boeren algemeen tegen de onder den naam „Vorsper bekende, bij kiespijn optiedende gezwellen gebruikt wordt. Ook moet hier worden opgemerkt, dat in andere landen, waar geen wettelijke voorschriften over het afleveren van geneesmiddelen bestaan, planten als geneesmiddelen hoog gewaardeerd en veel gebiuikt worden, die men in Europa nauwelijks bij naam kent, als bijvoorbeeld de in Japan, China en Oost-Indië voorkomende Ginsengwortel, 1'anax ginseng, hierboven afgebeeld, die vooral door de Chineesche dokters onder den naam

Sluiten