is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Romeinen als attribuut van Hera en in de Middeleeuwen als symbool van de H. Maagd Maria, die de kostbaarste aller vruchten heeft ter wereld gebracht. Gewoonlijk wordt de granaatappel in verbinding met rozetten en andere ornamenten voorgesteld, zooals op nevenstaande afbeelding in Fig. 6.

Klaverblad. Symbool der Drieëenheid, waarvan het blad van de Klaver, Trifolium, een beeld is. Het komt gebeeldhouwd voor in den Gothischen bouwstijl, vooral als de opengewerkte omlijsting van vensters in Gothisclie kerken, (zie de afbeelding in Fig. 10.)

Lelie. Het lelie-ornament (afgebeeld in Fig. 4) bestaat uit drie bloembladeren, waarvan een rechtop staat en van boven sterk is verbreed, terwijl de twee zijdelingsche naar buiten omgebogen zijn en hun punten naar beneden keeren. Zonder twijfel is hiermee niet de bloem eener Lelie, Liliiiih, maar die van een Iris of Lischbloem gestiliseerd voorgesteld. Het lelie-ornament wordt al in zeer oude tijden aangetroffen, reeds vóór de kruistochten in het Oosten, ook in de Middeleeuwen in Byzantium, en het werd later opgenomen in het wapen der republiek Florence, in dat van het huis ^ alois en in het wapen van het Fransche koninkrijk.

Lotos. Als motief hiervoor wordt Ngmphaea coerulea aangenomen en wel de geopende bloemen zoowel als de bloemknoppen. Het veelvuldigst worden als ornamenten deze laatste gebruikt en wel met hun lange stengels van boven aan een rechte zuil vastgemaakt, zoodat de ei- of lancetvormige knoppen te zamen het kapiteel der zuil vormen. Bij de open bloemen verheffen zich uit een soort van kelk de bloembladeren, meestal in oneven aantal schuin naar boven gericht en flauw naar buiten omgebogen. Soms wisselen knoppen en geopende bloemen aan boogvormig gekromde stelen met elkander af, zooals bij voorbeeld op de afbeelding in Fig. 5, die het fries van een Assyrisch bouwwerk voorstelt.

Het mag hier wel opgemerkt worden, dat mot den naam Jjotos drie verschillende plantensoorten aangeduid werden. Ten eerste de genoemde Ngmphaea coerulea, met blauwe bloemen en diep hartvormig ingesneden bladeren. Zij komt zeer veel voor in de wateren van den Nijl. He bloemen, tot guirlandes gewonden, werden als versiering der dooden dikwijls in de kisten der mummiën gevonden. Ten tweede Ngmphaea lotus, met witte, aan de onderzijde bleekrood of violet getinte bloembladeren, de bladeren met diep ingesneden hartvormigen voet en met een getanden rand. In de wateren van den Xijl komt zij voor, maar zij is er minder algemeen dan Xymphaea coerulea. Ten derde Nelumbo nucifera, met groote, roode bloemen, schildvormige, gaafrandige bladeren, zonder hartvormig ingesneden voet. Deze laatste plantensoort, vroeger in dit deel op blz. 343 afgebeeld, en ook op blz. 510 van Deel III, is in Azië van de Kaspische Zee tot in China algemeen verspreid, dient daar ook als voedingsplant, (zie blz. 343) en wordt in China en Indië ook als ornament op de altaars der tempels gebruikt. Zij werd in de oudheid in Egypte als cultuurplant ingevoerd, maar groeide er niet in het wild.

Palmette. Zie de afbeelding 7 en 9 op blz. 423. Aan dit ongemeen