is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de Aristolochia, Pijpbloem; verder Aquilegia, Akelei; Antinhinum majus, Leeuwebek; Humulus, Hop; bloemen en vruchten van de Slaapbol, Papaver somniferum, en van Aronskelk, Arum maculatum; bebladerde takken der Stinkende Gouwe, Chelidonium majus; bladeren van Pijlkruid, Sagittaria, en van Leeuweklauw, Alchemilla; veeren van Varens, zooals van liet Maankruid, Botrychium lunaria, en van Naaktvaren, Polypodiutn vulgare; vruchtdragende takken van den Wintereik, Quercus robur, den Hulst, Ilex, en verder van Appelboom, Spar, Ahorn en Hazelaar.

Dat op de keus der ornamenten de bestemming van het gebouw, waaraan de plantenornamenten moeten worden aangebracht, een grooten invloed had, spreekt van zelf. In dit opzicht is vooral onder de religieuse voorstellingen, waarmee bepaalde symbolen in verband werden gebracht, de Palm als zegeteeken te noemen. Niet alleen in de Oud-Egyptische en Griekschebouwwerken is de Palmboom in de zuilen belichaamd, maar ook in de Gothische kerken van Middel-Europa vindt men hem in de zuilen terug. De lijsten die van het

bovenste deel der zuilen naar de zoldering van het gebouw overgaan, vertoonen juist dezelfde lijnen als de veéren van Dadelpalmen, en het inwendige van zulke Gothische kerken is blijkbaar naar 't model van een woud van Dadelpalmen ingericht.

In dit geval heeft de invloed der plantenwereld zich ver buiten het gebied der eigen Flora kenbaar gemaakt. Voor 't overige spiegelt zich de plaatselijke invloed duidelijk af in de kleine plantenornamenten. De Lotos in de Egyptische en de Acanthus in de Grieksche bouwwerken zijn algemeen bekende voorbeelden. Om dezen invloed duidelijk te maken met een minder bekend, maar zeer opmerkelijk voorbeeld, moge hier de afbeelding worden gegeven van een ornament uit Lunz, een klein plaatsje in het Ybbsdal, in de Beneden-Oostenrijksche Vooralpen, op bovenstaande afbeelding weergegeven.

Het Ybbsdal alsook de aangrenzende deelon zijn bekend om hunne ijzerwerken en men vervaardigt er ook wat in de buurt noodig is aan ijzeren hekwerk en dergelijke zaken. Het ornament, dat hier is afgebeeld, werd op de plaats zelve vervaardigd en gebruikt voor hekwerk aan een venster. Het stelt