is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

... tor Vruchten. Aanlokking van dieren door

Virgihus 436. rijpe - 265.

Viscana nivalis 287. Ballistische 237*.

Viscum album 2bo. » t die drijven 245.

Vitis u4, 5o, 11 . die onder den grond njpen282.

» apyrena 3o0. ' (lie zjcb door vocht openen

„ Labrusca o4o. " 942*

- sylvestris 348^ _ QMea gelijkende op - 8N.

, vimfera 4, 348. • Huppelende 239*.

Vlaamsche Gaai 2(,(». , Klevende 271*.

Vlam Kooltje 18 » . Kruipende 239*, 240*.

Vlas 32, 34, bl. 33 l, ••• t naaidvormige uitsteek-

„ . Nieuwzeelandsch 329 , 330. „ gelg 2?9*_

Vlasbek 109, 116, 160. mct weerhaken 272.

„ . Alpen- 4 Verspreiding door water 241.

, . Gestreepte 98, 134. , en zaPden. Kleur der -

„ . Gewone 134. met lichte omhul-

Vleugelvormige aanhangsels van mucIi- » " seis 253.

ten en zaden 252. met vleugelvor-

Vlieg door Empusa aangetast • " ' mige aanhangsels

Vliegen, die gallen voortbrengen 53, ^

56. ^ Verspreiding der

Vliegenzwam 7. " soorten door mid-

Vlier. Gewone 264, 266, 360, 369. ^ yan _ 2.,+

„ . Lage 299. Verspreiding der

„ . Turksche 410. " " _ door den wind

Vliergelei 366. 246*, 247*, 248*,

Vlieszwammen 7, 193, 21.»- 250*, 251*. 254*,

Vlinderbloemigen 126, 273. 256* 257*, 259*,

Vlotgras 166. ^62*

VocMigheitotpddlHSrinvioed . . . • '«ÊdS.» VoXetaten Ir huisdieren »>.

Voederwikke oo». Vulling van bloemen bij bastaarden

Voedingscel 43. , , 11-°

Voedings- en genotmiddelen uit bet ^

VotTgït ItóiMnsehe 340. Voetwortel Roomsehe 300.

, ° f ,Q ra r.r, ru (;r 266. VllUlZWaiU 7.

vós^.^%:; ■ ^r«171'2"'-

~ — vii^tvs'-

en zaden 263. •'=> «ewone 349. Volmakingstheorie l.W.

Vron Marilaun. Kerner — 144, 1k>. ^

Voorbehoedmiddelen 301.

Voorjaars Crocus 26. Waldmeister 444.

• uïerns 412. Waldstemi.tern.ta 316.

Vorm". Afhankelijkheid van bodemen W.lUu» 146.^ ^ ^ ^ ^ m

, . Verandering in den — dor Wnlstroo 70.

14 VVarkuit 82.

soorten 14. Warmte, die verschillende soorten noo-

Vormingskracht 139. di„ hebben 4.

Vos. Kleine (Vlinder) 4. .Invloed der - op den vorm

Vries. Prof. Hugo de _ 144, 14,. , der s00l.teu M.

Vroegeling 103, 126.