is toegevoegd aan uw favorieten.

De flora van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minder sneeuwwit, zeldzamer grijsachtig viltig met blijvend vilt. De volwassen bladen zijn ovaal of bijna rond, bochtig getand of gekarteld. De bladstelen zijn rond, doch naar voren sterk afgeplat, meest niet langer dan de halve bladschijf.

De mannelijke katjes zijn 3-4 cM lang, zeer wollig, de vrouwelijke 6-8 cM lang en minder wollig. De katjesschubben zijn elliptisch, spitsachtig, niet of zwak ingesneden, niet sterk donzig gewimperd, naar voren roestkleurig. De mannelijke bloemen hebben 8 meeldraden, de vrouwelijke een eirond, spits toeloopend vruchtbeginsel en 2 stempels, h 18-30 M. April.

Voorkomen in Europa en in Nederland. Deze populier komt in Middenen Zuid-Europa voor. Bij ons is hij in boschrijke streken, op heidevelden en in de duinen vrij algemeen. Vooral in de duinen is hij nuttig, daar hij den noordwestelijken wind goed weerstaan kan, dus tot bescherming der duinen meewerkt.

Volksnamen. Populus alba wordt vaak abeel genoemd, doch ook wel beefessche (in het oostelijk deel van Gelderland en Overijsel), witblad, witboom, zilverpeppel.

P. trémula ') L. Ra te 1 popu 1 ier. (Fig. 41).

Deze boom vertakt zich gewoonlijk eerst hoog aan den stam en heeft uitgespreide takken. De schors is grauwgroen en glad, doch wordt later

zwartacntig, ae jongere takken zijn zwak kortbehaard of kaal. De knoppen zijn kaal, min of meer kleverig.

De bladen hebben lange bladstelen, langer dan de bladschijf, waardoor de spreekwoordelijk geworden beweeglijkheid der schijven verklaard wordt. De bladen zijn bijna cirkelrond, meestal overdwars breeder, zij zijn oppervlakkig stomp getand, de hoogere en die der wortelloten zijn korter gesteeld, grooter, bijna driehoekig of ruitvormig met afgeronde zijhoeken, alle zijn aan den voet afgeknot of iets hartvormig, eerst dicht zijdeachtig behaard , later kaal. De blad-

StelPTI 7iin afcrpnlnt

De schutbladen der bloemen zijn handvormig ingesneden, donkerbruin geleken g"JS Kewimperd' zoodat de afgevallen katjes wat op grijze rupsen

De mannelijke bloemen hebben 8 meeldraden, de helmhokjes zijn na het

npurPerkleunK- De vrouwelijke bloemen hebben 4 kruiswijs staande

E i^^eMlge^tempelS' Z'j Slaa" op een kegelvormig, spits vruchtbeginsel. h- '5-24 M. Maart, April.

. .D,C var" ƒ• villósa 2) Lang. heeft aan weerszijden aangedrukt behaarde bladen en 4-spletige sternpels.

Biologische opmerkingen. Op P. tremula komen nog al gallen voor, welke niet op de andere Populussoorten aangetroffen worden; zoo vindt men aan de jonge takken, bladstelen en ook wel op de bladnerven ronde groene of roode, later bruine, meest veelkamerige gallen, veroorzaakt

') tremula = ratelend. ') villosa = donzig.

fopulus tremula

Fig. 41.