Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. P. ramiflóra') Mnch. (Fig. 53). (P. judaica Hoffm., P. diffusa2) M. et K.) Deze plant is 1-3 dM lang en heeft een sterk vertakten, uitgespreiden stengel, die beneden vaak roodachtig is aangeloopen.

De bladen zijn veel kleiner dan bij A., uit den eironden voet naar den top versmald, aan den top stomp. De bloemkluwens zijn weinig ge¬

vuld. De schutblaadjes zijn korter dan de bloempjes, loopen iets af en zijn aan den voet samengegroeid.

Voorkomen in Europa en in Nederland. Deze vorm komt op oude muren en op boomen, dicht bij deze voor en is bij ons op dergelijke plaatsen vrij zeldzaam aangetroffen.

3. Cannabis8) Trn. Hennep.

Plant tweehuizig. Bloeiwijzen zijstandig, in de oksels van schubachtige bladen , aan den voet van een (aan de bovenste mannelijke bloeiwijzen vaak weinig ontwikkelde) tak, de mannelijke een soort pluim vormend, die uit bijschermen bestaat, de vrouwelijke in een bebladerde schijnaar, die ontstaat, doordat de vrouwelijke bloemdragende takken meest zeer kort en dichtbebladerd zijn, zij dragen in hunne bladoksels weer bloemdragende takken. De vrouwelijke bloemen zitten alleen in ripn oksel

A. Bloemdragende lak; B. Vrucht- , ,. . , , , .

dragende tak; c. Wortel, i. manne- van een schutblaadje, dat er als een gespleten 'ikvruc?it.m; 2' vrouwelljke bloem; scheede omheen zit, zij hebben geen bloem-

dek en bestaan uit een vruchtbeginsel met 2 lange, draadvormige stijlen. De mannelijke bloemen hebben een 5-deelig bloenidek met 5 hangende meeldraden met korte helmdraden. De stengel

staat rechtop en is meestal vertakt.

C. sativa') L. Hennep. (Fig. 54).

De plant is kort en ruw behaard. De stengel is meest vertakt, rechtopstaand , kantig.

De bladen zijn langgesteeld, meest tegenoverstaand , handvormig samengesteld, 5-7 (-9)-tallig. De blaadjes zijn lancetvormig, naar weerszijden versmald, grof gezaagd. De bovenste bladen zijn drietallig of ongedeeld met lijnvormige blaadjes. De steunbladen zijn vrij. Het bloemdek der mannelijke bloemen is wit. De vrucht is bijna rond, glad, glanzig, een nootje. O. 3-15 dM. Juli, Augustus.

De mannelijke hennepplant is een maand vroeger geel dan de vrouwelijke. De vrouwelijke plant is

steeds groener en meer vertakt dan de mannelijke en heeft kleiner bloemen.

Farietaria ramiflóra.

F ij?. 53.

Cannabis sativa

Fig. 54.

') ramiflóra = takbloemig. !) diffusa = wijd getakt.

3) Cannabis is volgens sommigen een naam van Indischen oorsprong, volgens anderen afgeleid van canna: stok en avis: vogel, hetgeen dan zou slaan op den stijven stengel en verder op de zaden , die gaarne door vogels gegeten worden.

') sativa gekweekt.

Sluiten