Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze plant de donkere vlek op de bladen heeft overgehouden van de bloeddroppels, die op haar zijn gevallen, toen zij op Golgotha onder Jezus' kruis stond.

P. Hydropiper') L. Waterpeper. (Fig. 81).

Deze plant heeft een rechtopstaanden of opstijgenden, ronden of iets hoekigen, fijn gestreepten, bleekgroenen of vaak rood gekleurden stengel met rechtopstaande takken.

De bladen zijn langwerpig-lancetvormig, aan weerszijden versmald, stomp-

achtig ot spits, vaak met kherpuntjes, groen, glimmend, dikwijls zwart gevlekt. Zij ontspringen bijna uit het midden der tuitjes. Deze laatste zijn tamelijk kaal, kortgewimperd, geelrood, aan den voet donkerrood. Die, in wier oksels de bloemtrossen staan, dragen bijna geen wimpers.

De schijntrossen zijn afgebroken en staan aan den top van den stengel en der takken. De bloemen komen paarsgewijze uit de oksels van fijn gewimperde, roodachtige, zeer korte tuitjes. Het bloemdek is groen of roodachtig, met klierpuntjes. Meeldraden zijn er 6, zelden 8. De vrucht is 2-3 mM lang, aan de eene zijde zwak, aan de andere sterk gewelfd, knobbelig ruw, glanzend

kastanjebruin. Sommige zaden zijn driehoekig, andere lensvormig afgeplat.

De plant heeft een peperachtigen smaak, daarop slaat ook denaam. ©. 3-6 dM. Juli—Herfst.

De var. p. densiflórum -) Braun heeft een hoogeren stengel met afstaande takken, de bladen zijn breeder, donkergroen, de vruchten groener. Deze komt voor met groenwitte bloemen (a. viride album ')) en met roodgroene bloemen, (b. viride rubellum4)). Beide zijn bij Rotterdam, Erm, Emmen, Leiden en 's-Gravenhage gevonden. De var. •/• obtusifólium ') Braun heeft ovale of zelfs omgekeerd eironde, afgerond stompe bladen, bijna alle in hunne oksels bijschermpjes dragend, alleen de bovenste bijschermpjes in de oksels van schutbladen staand. Joure, Leiden. De var. ö. angustifólium(') Braun heeft een lagen, uitgespreid vertakten stengel. De bladen zijn lijnlancetvormig. Bijschermpjes zitten in de oksels van bijna alle bladen. Gevonden is deze bij Kallenkote, Delft en Deurne, de vorm a. viride rubellum van deze bij Rotterdam.

Biologische bijzonderheden. De bloemen vallen niet sterk op en bevatten misschien niet eens honig. Regelmatig heeft er echter spontane zelfbestuiving plaats, doordat de helmknopjes met de stempels op gelijke hoogte staan. Soms blijven de bloemen zelfs gesloten en heeft er pseudo-kleistogame bestuiving plaats.

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa op vochtige plaatsen aan en in slooten en grachten voor en is bij ons algemeen.

Volksnamen. Als volksnamen wordt in Drente bitterplant, in Groningen bittertong, in Limburg waterreuts gebruikt.

') Hydropiper — waterpeper. ') densiflórum = dichtbloemig. 3) viride-album — groenwit. «) viride-rubellum — groenrood. ') obtusifolium = stompbladig.

,:) angustifólium = smalbladig.

Heukels, Flora. 5

Polygonum Hydropiper

Fig. 81.

Sluiten