is toegevoegd aan uw favorieten.

De flora van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F.tataricum ')Gaertn (Polygonum lataricum L.) Fransche boek weit fFi„ on

op de voriBe'doch"* «iSXSSÏÏi

De stengel is rechtopstaand, wat heen en weer eebotren mn,i groen. De bladen z,jn meest „teer breed dan £ ^

aan Hip hii rlo 1 i.... ~ &

— ~.j wv 6C»unt uueKweit. Ue tuit es ziin langer, doch toch nog kort en ongewimperd

Hp hi ï r,en ,Staan in klcine' deelde aren in de bladoksels, bovendien is er een eindelingsche,

afgebroken aar zonder bladen en die vaak han<t

Samen vormen zij een soort pluim. Het bloemdek

is meest groen. De kanten der vrucht zijn stomp-

achtig, iets getand. De vruchten zijn spits, dof-

We^s H g- f ^ dM' JuIi-September. Wegens de groote overeenkomst met de voritie

plant is deze vaak over het hoofd gezien, toch

valt Zij. VOOml knrt unnr Hnn

««Kwpyrum tauncam . •' vuur UCR OOgSt, Vail VCrre al on

- doo, den groenen stengel. Zij is mees. groote,™ . krachtiger dan de gewone boekweit.

Voorkomen. Deze plant is afkomstig uit Siberië en MiHHon \ ••• met de gewone boekweit ingevoerd Zii is I ons C"

gewone vrij algemeen ' J P akkers °"der de

S sas

1 in ^eeuwsch-Vlaanderen franschmannen.

Familie 30. Chenopodiaceae Vent. Ganzevoetachtigen.

openend. Vruchtbeginsel met t i V .L 'i,loPJes z|ch naar binnen steel hangend eitje ^Stentods 50deJ"s,a"d'«. *<'«"< ■>» een korten gend ze.Lant £ "««■ - «*«*«-

brengen "'wafde'dlchen betreft ^ehoorende soorten tot 2 groepen is te

dragen' e" dt'rtt",' U™ konSVél!

Obione, EchinopSilo,l.Kocto,BSama,i£l'Ürip'ieï'litrnrarj'1 iï^h"CVr"'"*

verbindingen, verkiezen (Chenopodium-, Atriple^te^i'^n

') tataricum = Tartaarsch.

- CHENOPODIACEAE. - pAM|UE ^