is toegevoegd aan uw favorieten.

De flora van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scherpe, vluchtige stof te verdwijnen. Althans zoo verklaart men het dat de runderen zonder nadeel van zulk hooi gebruiken.

Volksnamen Behalve van boterbloem, spreekt men in Utrecht van hanevoet, m Zeeland van pinksterbloem en in Zuid-Holland van ranonkel. Tabel tot het determineeren der soorten van Ranunculus.

A' "°n«S Vruchtbodem cylindrisch. Stengel hol, evenals de bladstelen

klein. Vruchtjes zeer talrijk, E^pd^^' KC'k ,eruBReslaBen- Bloemkroon

R ":;Xi'LZ,rrr """ •££

boverTgïanzénd geel! keRe,V°rm,g °f C>"indrisch- Vruchtjes gerand. Bloemkroon van a. Bladen alle ongedeeld. Vruchtjes onbehaard

l Joüïs r,3 cgM rSe.ïeneden snave'-Bladen 'Tss-rr hb- ïftïjkort'recht Biad*• ITt de;rS,e dieP gedee,<1 <Zle ech'er klS? b'Z 20°'

aa. Vruchtjes glad of met fijne puntjes, zelden met kleine knobbeltjes bezet Bloemstelen rond, glad.

1. Wortelbladen ten deele niervormig, ongedeeld. Vruchtjes behaard Kroonbladen goudgeel, vaak ten deele weinig ontwikkeld. Vruchtjes

9 W t iK^H ' haakvormiS Kebogen snavel. . . R. anrkomos blz. 203

2. Wortelbladen alle diep gedeeld. Vruchtjes kaal. Kroonbladen goudgeel. Vruchtjes met korten, rechten snavel . . . . R. acer blz 203

p. Bloemstelen gegroefd. Vruchtjes kaal.

1. Kelk aangedrukt of loshangend.

««. Plant zonder uitloopers.

I. Stengel beneden, evenals de bladstelen en bladen afstaand boven aanliggend behaard. Onderste bladen met lijn-lancetvormige slipjes. Kelk aangedrukt. Vruchtjes met korten "e-

kromden snavel R. polyantbemos blz.'204

1 I. Stengel ook boven afstaand behaard. Slippen der onderste bladen breed omgekeerd eirond. Vruchtjes met langeren opge■ rolden snavel R. Uemor«8tls blz. 204.

^1"', me' ^Uipende Ul"°°pcrs. Stengel niet of zacht behaard. Kelk los aanliggend. Vruchtjes met korten. rechten snavel.

9 k-oiL. , "■ repen* blz. 205.

i. Kelk teruggeslagen.

Stengel aan den voet knolvormig verdikt, beneden evenals de bladstelen afstaand, boven aanliggend behaard. Vruchtjes met

korten, gekromden snavel R. bnibosus blz 206

PP. Stengel aan den voet niet verdikt, evenals de bladstelen en bladen afstaand behaard. Vruchtjes met korten, rechten snavel.

bb. Vruchtjes kaal met uitstekende, netvormige aderen, meest stekelig. 8 '

«. Stengel behaard. Bloemstelen rond. Kelk los aanliggend. Vruchtjes 4-8

met langen, iets gekromden snavel R. arvensis blz W

/>• Qeheele plant met verspreide borstelharen. Bloemstelen kantig. Kelk afstaand. Vruchtjes groot, met zwaardvormigen, aan den top gekromden &navel muricatus blz. 207.

R. Flammula ') L. Egelboterbloem (fig. 236).

De geheele plant is meestal onbehaard, glad en glanzig. Soms vormt de wortelstok u.tloopers, die over den bodem liggen en in sommige knoopen wortels doen ontstaan. 1

') Flammula beteekent vlammetje en heeft betrekking op den brandenden smaak.