is toegevoegd aan uw favorieten.

De flora van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— CISTACEAE. —

FAMILIE 43.

Familie 43. Cistaceae Dun. Zon nekruidachtigen.

Heesters, zelden kruidachtige planten met tegenoverstaande, kransstandige of verspreid staande bladen, die soms steunbladen hebben. Bloemen 2slachtig, regelmatig- Kelk onderstandig, blijvend, de 2 buitenste bladen zijn kleiner of ontbreken, de 3 binnenste zijn grooter, in den knop gedraaid. Kroonbladen 5, spoedig afvallend, in den knop in tegengestelde richting van de kelkbladen gedraaid Meeldraden talrijk, vrij. Vruchtbeginsel 1-hokkig met 3 of meer waiidstandige zaadlijsten, zelden meerhokkig, met 1 stijl en stempel. Eitjes talrijk. De vrucht springt met 3 kleppen hokverbrekend open. De zaden zijn lang gesteeld. De kiem is meest gekromd, met melig kiemwit.

1. Heliónthemum ') Trn. Zonneroosje.

Kelkbladen 5, de 2 buitenste kleiner. Meeldraden alle vruchtbaar. Stijl recht of knievormig gebogen. Stempel met 3 weinig opvallende lobben Doosvrucht 1-hokkig of door het naar binnenspringen der zaadlijsten onvolkomen 2-3-hokkig, zich met 2—3 kleppen openend.

Bloemen geel, wit of rood, in naar eene zijde gekeerde trossen, die eerst min of meer spiraalvormig opgerold zijn. Bloemstelen na den bloeitijd meest teruggekronid.

Bladen tegenoverstaand of verspreid, met of zonder steunbladen. Kruidachtige of iets houtige planten met een min of meer aromatischen geur.

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Hel ian th emu m.

A. Stengel kruidachtig, rechtopstaand of opstijgend. Stijl bijna ontbrekend. Onderste bladen met steunbladen. Tros zonder schutbladen. Kelkbladen ruw behaard. Vruchtstelen horizontaal afstaand H. guttatum blz. 332.

B. Stengel half heesterachtig, liggend of opstijgend. Stijl lang, knievormig gebogen. Bladen alle met steunbladen. Tros met schutbladen. Kelkbladen nauwelijks behaard. Vruchtstelen teruggekromd H. Chamaeclstus blz. 333.

H. guttatum -) Min. Gevlekt zonneroosje (fig. 398).

Uit den pen wortel komt een kruidachtige, dunne, teere, rechtopstaande

stengel, die iets vertakt en met afstaande borstels en haren bezet is. De wortelbladen en de onderste stengelbladen zijn omgekeerd eirond, de laatste tegenoverstaand, de hoogere lancetvormig en tegenoverstaand, de bovenste paren met bladachtige steunblaadjes (fig. 398). Waar de bloemstelen uitgaan, staan de bladen afwisselend. Alle bladen zijn zittend, aan de rugzijde duidelijk 1-3-nervig, sterk behaard.

De bloemen staan in langgesteelde schijntrossen en zijn citroengeel. De kroonbladen hebben een bloedroode plek op iederen nagel. De kelk is klierachtig behaard, de 2 buitenste kelkbladen zijn

wat afstaand en kleiner dan de binnenste. Tijdens den bloeitijd staan de bloemen rechtop, daarna staat de bloemsteel horizontaal en de 3 binnenste kelkbladen staan dan ook zoo, zelfs zijn ze

Helianthemum guttatum Fig. 398.

') van het grieksche helios: zon, anthos: bloem, de bloemen duren slechts een dag en verwelken snel. -) guttatum = gevlekt.