is toegevoegd aan uw favorieten.

De flora van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rhamaus catarctica

Fig. 469.

staan en aan den top in dorens eindigen. Doordat onder die dorens 2 tegenoverstaande knoppen zitten, zijn die dorens het volgend jaar gaffel-

standig geworden. De jongere takken zijn behaard. De knoppen zijn van knopschubben voorzien. De bladen staan aan den top der takken tamelijk dicht bijeen, bijna in bundels (zij komen nl. in bundels bijeen uit de bladoksels van de bladen van het vorige jaar en zitten dus aan zeer verkorte zijtakken). In werkelijkheid zijn zij kruiswijs tegenoverstaand geplaatst. Zij zijn 2 a 3 cM breed, eirond of bijna elliptisch, gekarteld-gezaagd (iedere tand draagt op zijn naar binnen gebogen top een kleine rood- of geelachtige klier), vaak met hartvormigen voet, toegespitst, aan iedere zijde der middennerf met 3 of 4 booevormiee. uitstekende ziinerven, bijna

onbehaard. De bladsteel is half zoolang als de bladschijf, doch 3 a 4 maal zoolang als de steunblaadjes.

De bloemen staan in dichte bundels (okselstandige, zittende bijschermen) en zijn geelgroenachtig. De kelk heeft 4 breed lancetvormige, spitse slippen, die even lang als de buis zijn, zij zijn in de mannelijke bloemen teruggeslagen (deze bloemen zijn grooter dan de vrouwelijke). De vrouwelijke bloemen hebben een 4-spletigen stijl. De steenvrucht is bolrond, zwarten zit op den iets gewelfden blij venden kelkvoet. Zij bevat 1-5 van boven stompe, beneden spitse steenen. De groef van het zaad heeft aan de oppervlakte tegen elkaar liggende, doch in de diepte verder van elkaar verwijderde randen. 1,5-3 M. K Mei, Juni.

Voorkomen in Europa en in Nederland. Deze heester komt in geheel Europa in kreupelhout en in bosschen voor, vooral op klei- en kalkgrond. Bij ons is hij vrij zeldzaam, het meest komt hij voor in de duinen.

Volksnamen en gebruik. De naam wegedoorn wordt in Noord-Overijsel, de Graafschap Zutphen en in Utrecht gebruikt. In Utrecht noemt men hem ook duinbessen, duindoorn (ook in Zeeland) en kraaibessen (ook op de

Veluwe), verder sleedoorn en spikkeltjeshout op de Veluwe.

Hij wordt bij ons wel in heggen aangeplant. Uit de bessen, die ook purgeerend werken, wordt het sapgroen bereid.

2. Frriiigula ') Trn.

F. Alnus2) Min. (Rhamnus Frangula L.). Vuilboom (fig. 470).

Deze heester heeft geen dorens, verspreid staande takken, waarvan de jonge bijna onbehaard zijnen

ue knoppen bezitten geen knopschubDen. ue ouuere rro^u *i-„.

takken zijn bruin, de jongere grijsbruin, zij zijn met Fjg 470 kleine, lensvormige, witachtige lichaampjes bezet.

De bladen staan verspreid, zijn elliptisch, spits of toegespitst, bijna of

•) van frango: breken. Dit heeft betrekking op de trouwens niet sterk opvallende brosheid der takken. -') Alnus = els, omdat de bladen op elzenbladen gelijken.