is toegevoegd aan uw favorieten.

De flora van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrucht van de rugzijde samengedrukt of bijna cirkelrond op de doorsnede Hoofdribben draadvormig, met borstels bezet, de zijdelingsche op de buikvlakte. Bijnbben sterker uitstekend met vrije of aan den voet tot een vleugel verbonden stekels bezet. Kiemwit op de buikvlakte vlak.

Groep 8. Dauclneae Koeh.

Oesl. Orlaya, Daucus.

Onderfamilie 2. Campylospermae Koeh (fig. 500).

rolderden311 ^ bU'kvlak,e ReRroefd of n,et naar bl'nnen gebogen of naar binnen omgeA. Deelvruchtjes met 5 hoofd- en 4 bijribben.

V™cm Z|idelin«s samengedrukt of op de dwarsdoorsnede bijna cirkelrond Honfri-

rihhpn HrilHirnrmiir A /> „'.'.tUU J t_ •• ...

— "c iijiluuen up ue ouiKviaKie. Bijribben boven de

hoofdribben uitstekend, met stekels bezet of door de stekels die de geheele groeven bezetten, onduidelijk. Kiemwit naar binnen gerold of aan den rand naar binnen gebogen. . . . Groep 9. Cancallneae Koeh.

Qesl. Caucalis, Turgenia, Torilis B. Deelvruchtjes met 5 ribben, zonrlpr hnrihhcn

a. Vrucht zijdelings samengedrukt, meest gesnaveld. Ribben draadvormig, soms gevleugeld of ook beneden onduidelijk en alleen aan den

snnvpl niktolfonH 7:<riKkn., i i-

^IJIIUUCII ItlllUMcUlUlg.

Fig. 500.

Oroep 10. Scamliiirae Koeh n.

Gesl. Scandix, Anthriscus, Chaerophyllum, Myrrhis. overlanK^IJe

vrucht opgezwollen, meest zijdelings samengedrukt, ongesnaveld doorsnedevan

Hoofribben aanwezig, zeldzamer bijna verdwijnend een deel-

' • vruchtje bij

uroep 11. Sritvrnrae Koeh, Anthriscus

Gesl. Conium, Smyrnium. silvestris.

Onderfamilie 3. Coelosperma» Koeh (fig 501).

2-^nnnt' ..?eHikma,iR cirkelvormig uitgehold. Vrucht bolrond of

_ ....wrr.B. 1IW,„11UUUI viaiv, neen en weer gaana 01 zelfs verdiept. Bijribben, zoo zij aanwezig zijn, meer uitstekend.

Groep 12. Coriauilreae Koeh. Gesl. Coriandrum, Bifora.

ei tot het determineeren der geslachten Fig. 501.

der Umbelliferae. Dwars-en overlang-

a di • ... sche doorsnede van

/\. oioenien niet in duidelijk samengestelde schermen. deelvruchtje van

a. Bladen ongedeeld, schildvormig. Schermen klein, hoofdjes- Coriandru"1 sativum. achtig, armbloemig. Kelltzoom onduidelijk. Omwindsel 3-5-bladig.

(, di j , , , , Hyriroeotyle blz. 422

b. Bladen gedeeld of samengesteld. Kelkzoom 5-tandig.

aa. Plant distelachtig. Bloemen in hoofdjes. Vrucht met schubbetjes en knob-

beitjes bezet. Omwindsel veeldeelig, doornig Eryngiiim blz 494

bb. Plant met distelarhtig. Bladen handdeelig. Bloemkroon wit of rood. Schermen samengesteld, maar de schermpjes hoofdjesachtig met mannelijke randbloemen. Vrucht met haakvormige stekels bezet Sauicula blz. 423.

Zie ook Seandix blz. 457 en Torilis blz. 455.

B. Bloemen in duidelijk samengestelde schermen.

a. Bloemkroon geel, groengeel of groenachtig.

aa. Bladen enkelvoudig, ongedeeld, gaafrandig. Omwindsel 1- tot meerbladig of ontbrekend. Omwindseltjes meerbladig. Kroonbladen ingerold, geel.

hh „ . . . , . „ . Ilupleurum blz. 437.

bb. Onderste bladen 3-voudig 3-tallig, de stengelbladen zittend, cirkelrond-niervormig, geheel den stengel omvattend, de hoogste doorgroeid.

„„ Smyrnium blz. 464.

cc. Bladen samengesteld.

aaa. Omwindsel en omwindseltjes ontbrekend of uit 1-2 blaadjes bestaand. «• Stengel gegroefd. Deelvruchtjes met gevleugelden rand.

aa. Bladslippen lijnvormig. Kelkzoom 5-tandig. Kroonbladen omgekeerd eirond met naar binnen gebogen topjes, geelachtig wit of groenachtig.... I'eaeedanuui earvil'olium blz. 448.

27*