is toegevoegd aan uw favorieten.

De flora van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ftfl- Bladslippen eirond tot lancetvormig. Kelkzoom onduidelijk. Kroonbladen rond, afgeknot, ingerold, geel.

Pastlnaea blz. 449. fi. Stengel glad. Bladslippen priemvormig. Kelk onduidelijk.

aa. Bladscheeden aan den top met mutsvormige oortjes. Vrucht in doorsnede rond, niet gevleugeld. . . Koeniculum blz. 443. /?/?. Bladscheeden zonder oortjes. Vrucht lensvormig, breed gevleugeld Anethnm blz. 449.

bbb. Omwindsel ontbrekend. Omwindseltjes veelbladig.

a. Kelkzoom 5-tandig. Vrucht met gevleugelden rand. Blaadjes lijnvormig. Kroonbladen omgekeerd eirond met naar binnen gebogen topjes, geel. Randen der deelvruchtjes tegen elkaar liggend.

PeiH-edanum officinale blz. 448. fi. Kelkzoom onduidelijk. Vrucht niet gevleugeld.

««. Kroonbladen langwerpig-omgekeerd eirond, in een naar binnen gebogen topje versmald, bleekgeel. Vrucht in doorsnede rond.

Silans blz. 444.

pö. Kroonb'aden rond, in een naar binnen gebogen lobbetje versmald, groenachtig geel. Vrucht zijdelings samengedrukt, 2-kantig.

Pctroselinnm blz. 428.

Zie ook Angelica blz. 446.

ccc. Omwindsel en omwindseltjes veelbladig. Kelkzoom onduidelijk.

a. Vrucht gevleugeld. Bladen dubbel gevind. Kroonbladen rondachtig, ingerold. Alle vruchtribben gevleugeld. . . . Levistieum blz. 445. fl. Vrucht eirond, niet gevleugeld. Onderste bladen dubbel-, de bovenste enkel gevind, zeegroen, vleezig, stekend. Zeeplant.

Critliniuiu blz. 445.

b. Bloemkroon wit of roodachtig.

aa. Vruchtbeginsel (vrucht) lijnvormig of gesnaveld (soms kortgesnaveld). Kelkzoom onduidelijk.

aaa. Vrucht minstens 0,02 lang, onbehaard, geribd (is er een snavel, dan is deze stijf behaard).

a. Vrucht langgesnaveld (de snavel veel langer dan de vrucht). Scherm

1-3-stralig Sciindix blz. 457.

ft. Vrucht ongesnaveld, zwartbruin, sterk glanzend. Scherm veel-

stralig Myrrhis blz. 463.

bbb. Vrucht nauwelijks 0,01 lang. Schermen veelstralig.

«. Vrucht kort gesnaveld (soms slechts een donkergroene, geribde hals op het vruchtbeginsel). Snavel hoogstens half zoo lang als de vrucht, geribd. Vrucht zonder ribben, glad, borstelig of knobbelig.

Antliriseus blz. 459.

/?. Vrucht ongesnaveld, stomp, geribd, kaal. Chaerophjllum blz. 461. bb. Vruchtbeginsel (vrucht) borstelig of stekelig, ongesnaveld. Kelkzoom 5-tandig. aaa. Bladen enkel gevind. Omwindsel en omwindseltjes 3- tot meerbladig. Scherm 2-4-stralig. Blaadjes van het omwindsel langwerpig, stomp, vliezig. Vrucht zijdelings samengedrukt, met stekelige ribben.

Turgenia blz. 454.

bbb. Bladen 3-deelig, de zijslippen in 2en, de eindslip in 3en gedeeld. Bladslippen lijnvormig. Omwindsel en omwindseltjes 2-4-bladig. Bloemen

stralend Cnmiuum blz. 452.

ccc. Bladen, tenminste de onderste, 2-3-voudig gevind.

a. Omwindsel ontbrekend of 2-bladig.

aa. Omwindseltjes armbladig. Scherm 2-3-stralig. Vrucht langwerpig met stekelige ribben Cuucalis blz. 454.

Omwindseltjes veelbladig. Schermen veelstralig. Vrucht met

hakige stekels bezet Torills blz. 455.

p. Omwindsel en omwindseltjes veelbladig. Scherm veelstralig. aa. Omwindselbladen ongedeeld.

aaa. Bloemkronen klein, wit of roodachtig. Vrucht langwerpigeirond. dicht met hakige stekels bezet. Torilis blz. 455.