Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Helosciadium nodiflorum

Fig. 510

a. Blaadjes rondachtig, ongelijk ingesneden gezaagd. Schermen 3-6-stralig.

11. repens blz. 429.

b. Blaadjes eirond-lancetvormig, gekarteld-gezaagd. Schermen veelslralig.

U. nudlllorum blz. 429.

H. nodiflórum') Koch. Knoopbloemig moerasscherm (fig. 510).

Deze plant heeft opstijgende of kruipende stengels, die onbehaard, krachtig, weinig vertakt, hol en gestreept zijn. De

bladen zijn gevind, de onderste staan bijna in een roset, zijn gesteeld en hebben breede, eironde, aan den rand gekartelde, aan den top afgeronde, zittende blaadjes, de stengelbladen hebben breede bladscheeden en ovaal-lancetvormige, ongelijk getande blaadjes en zijn langer dan de schermen (het geheele blad gelijkt op dat van Berula). De schermen zijn zittend of hebben stelen korter dan de stralen, zij staan tegenover de bladen. De schermen zijn 4-12stralig. Het omwindsel ontbreekt of is 1-2-bladig, de omwindseltjes bestaan uit lancetvormige, aan den rand droogvliezige blaadjes.

De bloemen zijn een weinig groenachtig wit. De stijlen staan uit en zijn langer dan het stijlkussen. De vrucht is eirond, klein (fig. 510). 3-10 dM. K. Juni—September.

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en Zuid-Europa voor aan slooten, vijvers, beken en in moerassige weilanden en is bij ons vrij algemeen.

H. repens-) Koch. (Sium repens Jacq.). Kruipend moerasscherm (fig. 511).

Uit den korten wortelstok komen gewoonlijk 2 holle, dunne, kruipende, rolronde, onbehaarde, glanzende stengels. De

bladen zijn langgesteeld, gevind. De blaadjes zijn rondachtig, ongelijk ingesneden gezaagd of gelobd, het bovenste paar blaadjes is vaak met het topblaadje tot een drielobbig blad vergroeid (de bladen gelijken veel op die van Pimpinella Saxifraga).

De schermen zijn meest langer gesteeld dan de schermstralen lang zijn. Zij staan tegenover de bladen en zijn nauwelijks korter dan deze, zij zijn 4-7-stralig. Het omwindsel is armbladigen bestaat uit 4-5 lancetvormige, blijvende blaadjes, de omwindseltjes zijn veelbladig, meest bijna zoolang als de kleine schermpjes, de blaadjes zijn vliezig, witachtig gerand.

De bloemen zijn wit, iets groenachtig. De vrucht is klein, bijna bolrond (fig. 511). 1-3 dM. 2i-, Juni—October.

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in West- en Midden-Europa op moerassige plaatsen, vooral in veenstreken en aan vijvers voor en is bij ons zeer zeldzaam, het meeste groeit zij nog op zandgrond.

Helosciadium repen9

Fig. 511.

') nodiflorum = knoopbloemig.

-') repens = kruipend.

Sluiten