is toegevoegd aan uw favorieten.

De flora van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De pluimen zijn armbloemig. De bloemen hebben een groote (tot 0,05 breede), roode, welriekende bloemkroon. De vrucht is rood, doch wordt zelden bij ons rijp. ij. 1-1,6 M.

Mei—Augustus.

Voorkomen. Deze heester is afkomstig uit Noord-Amerika en komt bij ons als sierstruik voor, doch is waarschijnlijk in een tuin te Vorden verwilderd gevonden.

R. Idaéus') L. Framboos (fig. 649).

Deze plant heeft 1-1'/, M lange loten, die rechtopstaan, doch boven overhangen. Zij zijn rond, berijpt, meest met tal van zachte, zwartroodo borstels bezet.

De bladen zijn 5-7-talIig, gevind, van onderen meest viltig. De blaadjes zijn eirond, toegespitst, de zijdelingsche zittend, vlak of rimpelig, ongelijk scherp

gezaagd. Rubus odoratus

De bloetwtjze is los, eind- en okselstandig. De Fig. 648.

kroonbladen zijn klein en wit. De vruchtkelk is teruggeslagen. De vruchten zijn rood (in tuinen soms ook lichtgeel). K 0,6-1,2 M. Mei—Juli.

De variëteit anomalus Arrhen. (R. Leesii Bab.) heeft de onderste bladen

niervormig, vaak gelobd, de andere 3-tallig met breede, elkaar dekkende blaadjes en een opvallend lange, bijna geheel onvruchtbare bloeiwijze.

Biologische bijzonderheden. De framboos is zeer geschikt om op eenigszins vochtige plaatsen te groeien door den bouw der bladen. Deze zijn nl. van onderen, waar zich de huidmondjes bevinden, viltig en worden door water niet bevochtigd. Daardoor kan de verdamping van water geregeld door blijven gaan, zoolang de toestand van den dampkring dit toelaat.

Bij de framboos ontstaan onder den grond bijzondere horizontaal loopende wortels, aan wier bovenzijde knoppen ontstaan. De uit deze knoppen

ontstane takken vormen zelfstandige planten, zoo spoedig de gemeenschappelijke wortel is afgestorven. Zij staan natuurlijk in rijen en soms op vrij groote afstanden van de moederplant.

Voorkomen in Europa en in Nederland. De framboos komt in Middenen Noord-Europa in bosschen en op rotsachtige plaatsen voor. Bij ons komt zij ook wild in bosschen en heggen voor, doch wordt ook algemeen gekweekt en is soms verwilderd.

Volksnamen. Behalve framboos, dat in alle mogelijke dialectische verscheidenheden, zelfs tot braambezen toe gehoord wordt, spreekt men in Steenwijk van eemkers, in Zuid-Limburg van emmeschen en van mummelkes, in Oost-Drente van hemeltjes, in het Oosten van Noord-Brabant van hengelbezen, en in Groningen, Friesland en een deel van Overijsel en Gelderland van hinnebessen.

') Idaeus moet betrekking hebben op den berg Ida in Kandia, waar de plant in groote hoeveelheid heet te groeien.

Rubus idaeus

Fig. 649.