is toegevoegd aan uw favorieten.

De flora van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op zandgrond voor in Denemarken, Zuid-Skandinavië, op de Britsche eilanden, in Noord- en Noordwest-Frankrijk en in de Noord-Duitsche laagvlakte. Bij ons is zij ook vrij vaak gevonden.

R. opacus ') Focke.

Deze soort is verwant aan R. plicatus, doch krachtiger. Ook is het topblaadje hartvormigeirond, geleidelijk lang toegespitst en zijn de buitenste blaadjes kortgesteeld. De kroonbladen hebben een naar boven gebogen plaat. l>. Juni, Juli.

Voorkomen in Europa en in Nederland. Deze soort komt in Noordwest-Duitschland en in België in struikgewas en in heggen op zandgrond voor. Zij is bij ons nog niet waargenomen.

R. ammobius -) Focke.

Deze plant is verwant aan R. plicatus, doch de blaadjes zijn scherp ongelijk fijn gezaagd en het topblaadje is breed hartvormig-eirond. h Juni.

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt verspreid in Noordwest-Duitschland voor en is ook bij ons eenige malen gevonden.

R. sulcatus:)) Ves». (Fig. 653).

Deze plant heeft krachtige stekels. De bladen hebben lijn-lancetvormige steunbladen en het topblaadje is hartvormig-eirond, in een slanke spits

uitioopend, de buitenste blaadjes zijn duidelijk gesteeld.

De bloeiwijze is vrij lang. De meeldraden steken eerst boven de stijlen uit. h Loten 1,5-3 M lang. Juni, Juli. De vruchten zijn in Augustus, September rijp.

Door de grootte der geheele plant en der bloeiwijzen, vooral echter door de stekels, de gesteelde buitenste blaadjes en de vruchten, is de plant van R. suberectus te onderscheiden, waarop zij in bladvorm en in den bouw der bloemen gelijkt.

Van R. plicatus wijkt zij in alle organen af, het

gemakkelijkst is zij er van te onderscheiden door Rubus suicatus

den bladvorm, de langere meeldraden en verder F's- 653-

door de langere steeltjes der buitenste blaadjes en de meerdere grootte van

alle deelen.

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt verspreid in de Noord-Duitsche laagvlakte voor, verder in Zuidelijk-Zweden en Noorwegen , in Denemarken, zelden in Engeland, meer in Noord- en Midden-Frankrijk en is ook bij ons eenige malen gevonden.

R. nitidus ') Wh. et N. (Fig. 654).

Bij deze plant heeft het topblaadje een breede, korte, onduidelijk afgezette spits en zijn de buitenste blaadjes gesteeld.

De bloeiwijze is pluimvormig uitstaand en de Rubus nitidus

meeldraden zijn langer dan de stijlen. Fig. 654.

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt aan boschranden, in niet te zware bosschen, in kreupelhout, zelfs op moerassigen bodem

') opacus = dof. !) nitidus — glanzend. Heukels , Flora.

-') ammobius, Afleiding onbekend.

sulcatus = gegroefd.

35