Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rig. oy». Doorsnede der bloem van Poterium officinale. vb vruchtbeginsel, h honigkliertjes, hk helmknopjes, st stempel.

Biologische bijzonderheden. Bij Anthyllis zal eene eigenaardige verhouding beschreven worden tusschen deze plant en Lycaena Hylas, een dergelijke bestaat ook tusschen Lycaena Arcas en P. officinale. Echter komen in deze bloemen ook wel andere insecten, die geen eieren in de vruchtbeginsels leggen en toch de kruisbestuiving bewerken.

Dl bloemen missen wel is waar de kroonbladen, doch de kelk (eigenlijk

tCii ui-c. van uen DioemDoaem) omhult in zijn onderste deel het vruchtbeginsel en scheidt uit een den stijlvoet omgevenden ring honig af (fig. 698). Meestal bloeit in de aar slechts één rij bloemen tegelijk en daarop komen de insecten af en daar zij in den regel stempels en helmknopjes met verschillende zijden van den kop aanraken, bewerken ii\ kruis-, doch ook wel zelfbestuiving. De laatste kan aok spontaan plaats grijpen.

De plant heeft een vrij groot gehalte aan looizuur en ivordt daardoor niet door slakken gegeten.

Volksnamen. In Oost-Drente heet de nlant ornntp nirn-

pernel, in Utrecht roode en witte pimpernel.

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op vochtige plaatsen in bijna geheel Europa voor en is bij ons vrij zeldzaam.

P. Sanguisórba ') L. (Sanguisórba minor-) Scop.). Klein sorbenkruid (fig. 699).

Deze plant is kaal of beneden behaard. Uit den wortelstok komen een of meer rechtopgaande, kantige, verwijderd bebladerde, naar boven vertakte stengels, die meest met roode strepen en punten zijn voorzien. De bladen zijn oneven gevind. Zij hebben 9-25 blaadjes, die rondachtig tot langwerpig, gekarteld tot gezaagd zijn, met een hartvormigen of afgeronden voet. De stengelbladen zijn kleiner dan de wortelbladen, de laatste zijn langgesteeld. De steunbladen zijn eirond, ingesneden getand.

De bloemen zitten in rondachtige, langgesteelde, groenachtige aren. De kelkbeker is rimpelig. Meeldraden zijn er 20-30, zij hangen ten slotte en zijn

nn Hp 1/PPl vm Hon L"o1Lr immnlint

/• t , li- * "VV1 ,u» vjvii r\v.m 111 v_ | > 1 <1111

(in de tweeslachtige bloemen is het aantal minder, soms slechts 1). Stijlen

Poterium Sanguisórba

Fig. 699.

/ bloemknop, 2 vrouwelijke bloem, 3 tweeslachtige bloem, 4 bloem uit het onderste deel van het bloemhoofdje.

>) Sanguisórba komt van sanguis: bloed en sorbere: slurpen. Volgens sommigen staat die naam in verband met het vroegere gebruik als bloedstelpend middel, volgens anderen bestaat in vele streken de meening, dat het eten van deze plant door de koeien de melk van deze bloederig zou kleuren. J) minor = klein.

Sluiten