Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kelk (fig. 765) is korter dan de halve bloemkroon. De buis is aan den voet versmald, 10-nervig, de tanden zijn behaard, ongelijk, zij zijn door spitse bochten gescheiden, uit een driehoekigen, verbreeden voet draadvormig, de onderste tanden zijn 2maal zoo lang als de andere. De keel is onbehaard en door een verdikten ring samengesnoerd. De bloemkroon is purper, zelden wit. De vlag is aan den top afgeknot, heeft rechte zijranden, is uitgerand met een spitsje in het midden. De peul is 1-zadig. Het zaad is niervormig. 0O. 1,5-3 dM. Juni—Herfst.

De variëteit expansum ') Hausskn. (T. praténse var. americanum Harz.) is steviger. De stengels zijn in een kring uitgespreid, opstijgend, van den voet af vertakt, ruw behaard. Deze var. wordt bij ons gekweekt uit Amerikaansch zaad.

De var. villósum-) Wahlb. heeft neerliggend opstijgende, ruw behaarde stengels en is in het geheel slanker dan de soort. De blaadjes der bovenste bladen zijn lancetvormig. De hoofdjes staan meest alleen en zijn vaak boven het omwindsel gesteeld. De bloemkroon is vaak helder rose, wit of geelachtig wit.

Biologische bijzonderheden. In de bloemen (fig. 766) is de honig aan den voet van een door vergroeiing der 9 onderste meeldraden met de nagels

van de kiel, de zwaarden en de vlag gevormde 9-10 mM lange buis geborgen. Daar de bovenste meeldraad vrij is, wordt de toegang tot den honig door de geheele bovenste spleet der stuifmeelbuis gevormd. Schuift een bij haar slurf onder de vlag daarheen, terwijl zij met haar voorste paar pooten de zwaarden, die met de kiel samenhangen , omklemt en het middelste en achterste paar pooten op lager

gfclegen deelcil van het vlag van boven gezien, 3 voorste deel der bloem, nadat de randen

® . der kiel uit elkaar zijn gedrukt.

hoofdje rusten , dan bui- u kelk , b de door vergroeiing van 9 meeldraden met de nagels

. . , , van de vlag, zwaarden en kiel gevormde buis, c vlag, d holle

gen Kiel en zwaarden deel aan de binnenzijde der zwaarden, ƒ buitenzijde der zwaarden,

naar hpnpHpn #>n Hmrhii 8 de tot een blaas opgezwollen voet der zwaarden, h kiel, i stijl,

uliilucii lii ucitii uij j. bovenste , vrije meeldraad . / stempel, m helmknopjes, o draaipunt

kOIllt eerst de Stempel van kiel, /> naar buiten gebogen deel van den bovenrand van ^ het zwaard , 1/ verwijding der vlag.

en daarna komen de

meeldraden er uit en al die deelen komen achtereenvolgens tegen de onderzijde van den kop. Eerst ontvangt de stempel daar stuifmeel uit eene vroeger bezochte bloem en daarna komt er stuifmeel uit deze bloem tegen dat deel, zoodat kruisbestuiving verzekerd is. Zelfbestuiving kan bij het terugtrekken van den kop der bij ook plaats hebben. Het is niet zeker

Trifolium pratense

Fig. 76G.

ƒ bloem van onderen gezien, 2 bloem, na verwijdering der

') expansum = uitgebreid.

-) villosum = donzig;.

Sluiten