is toegevoegd aan uw favorieten.

De flora van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bloemen zijn geel, rose getint, vrij groot, hangend en vormen 2-4bloemige, kortgesteelde trossen, die vrij wat korter zijn dan de bladen, in wier oksels zij staan. De kelk is behaard met bijna gelijke, opgerichte

tanden, die priem-borstelvormig zijn en ongeveer even lang als de kelkbuis. De bloemkroon heeft een van buiten behaarde vlag, die iets langer is dan de zwaarden, terwijl deze weinig langer is dan de kiel. De peulen zijn 20-25 mM lang, 7-8 mM breed, langwerpig, samengedrukt, gesteeld, zijdeachtig behaard, hangend, bij rijpheid geelachtig, 4-6-zadig. De zaden zijn bolrond. Q. 3-6 dM. April—Juli.

De variëteit ï. striata ') M. B. (V. purpürascens -) D. C.) heeft purperkleurige, bleek geaderde, bijna zittende, rechtopstaande bloemen, een onbehaarden kelk, lijnvormige, iets behaarde, kortere vruchten en iets grootere, bruine, donker gemarmerde zaden.

Biologische bijzonderheid. De inrirhtinp' dpr hlopmpn met hpt nnir

op de bestuiving is bijna als bij vicia pannonica

V. sativa. Fis- 820-

1 kelk.

Voorkomen in Europa en in Ne¬

derland. De plant komt op akkers en begroeide, grazige plaatsen in ZuidOost-Europa voor en is bij ons vrij vaak aangevoerd. De var. JS. is ook

aangevoerd bij Zwolle, Middelburg, Kotterdam en Vlaardingen gevonden.

V. peregrina :1) L. Vreemde wikke (fig. 821).

Deze plant is zwak behaard en heeft een teeren, klimmenden, vierkanten, meest niet vertakten stengel.

De bladen bestaan uit 3-7 paar vrij ver van elkaar staande, lijnvormige blaadjes, die aan den top meest in 2 spitse lobbetjes uitloopen (fig. 821) en hebben al of niet vertakte ranken. De steunbladen zijn 2-deelig met lijnvormige, gaafrandige dêelen.

De bloemen zijn bleekviolet, vrij klein, okselstandig, alleenstaand, kort gesteeld. De kelk is sterk behaard, klokvormig, met ongelijke tanden, de 2 bovenste zijn kort en naar buiten gekromd, de onderste is even lang als de buis. De vlag is onbehaard. De peulen zijn 3 a 4 cM lang, 8-12 mM breed, langwerpig, toegespitst , aanliggend behaard, hangend, bij rijpheid rossig (fig. 821). O. 2-5 dM. Mei, Juni.

Vicia peregrina Fig. 821.

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op bouwland en schralen

') striata = gestreept. -) purpuraseens = purperachtig. •') peregrina =

vreemd.