Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RHAMPHASTID.E.

Familie der RHAMPHASTIM.')

TOEKANS.

„Ongeveer 60 soorten Toekans of Pepervreters, eng. Billbirds, Toucans, Preacher Birds or Sawbills, fr. Toucans, zijn bekend, verspreid over het neotropisch gebied van af Z.-Mexico tot N.-Argentinie, doch uitgezonderd de Antilles, de westerhellingen der Z.-Am. Andes, zuidwaarts van de golf van Guayaquil, alsook geheel Patagonië.

Hun grootste focus van ontwikkeling bevindt zich in de woudrijke streken ten noorden en ten zuiden der Amazone.

In de Guiana's komen voor 15 tot 20 species, gerangschikt onder 4 geslachten. De grootste soort is iets kleiner dan een gewoon Hoen, terwijl de kleinste ongeveer overeenkomt met een Lcptoptila.

Door hunne enorme, kegelvormige, dikke, hooge en lange snavels zijn T. onmiskenbaar en worden ter nauwernood geëvenaard door den Bucerotidtc der oude wereld. Bij de basis verhoogt de snavel zich en vormt aan den

voorkop een rand, waarachter de kruinvederen Poot van Rhamphastos liggen, of in enkele gevallen ook de neus- «-ytkrorkynchu,. gaten. Van binnen is de snavel geheel gevuld met eene vezelachtige of liever celachtige en beenachtige zelfstandigheid, waardoor lichtheid, gepaard aan afmeting en sterkte van omhulsel verkregen wordt.

Zoowel uitwendig als van binnen is de snavel versierd met uiterst heldere kleuren, evenals de naakte huid om de oogen

') Zie Deel I, p. 531.

Sluiten