is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weet toch behendig tusschen de takken door te sluipen of van tak tot tak te springen.

Het donkergekleurde vleesch van den W.-T. wordt gegeten en smaakt goed, hoewel het een bij zonderen geur bezit.

R. e. broedt gedurende het kleine droge seizoen in boomholen. Het aantal jongen in eene nestholte zou 2 of 3 bedragen.

N.B. Gedurende de felle droogte in het najaar van 1897 en het voorjaar van 1898 waren W. T. in menigte tot dicht bij en zelfs in de stad Paramaribo te vinden, dikwijls te zamen met enkele andere soorten zooals R. vitellinus.

R. haematorhynchus, Berl. et Hart., Xov. Zool. IX, 1902, P- 99-

Ad. Ongeveer als R. crythrorhynchns, doch de snavel „dark sanguineous red clouded with obscure black instead of being of a clear fiery or orange-red color." Gcogr. dist. Venezuela en ?

„Deze soort, wij zullen haar noemen „de Orinoco Toekan", werd door Von Berlepsch en Hartert beschreven en zou van R. crythrorhynchus verschillen door een blocdroodcr snavel met onduidelijke, zwarte, wolkachtige vlekken. Naar mijne meening zijn beide species identisch, want de snavel van R. crythrorhynchus ziet er bijna altijd min of meer zwart gevlekt uit, als gevlamd letterhout of mahoniehout. Dat er in Para '), Venezuela en hier dezelfde soort zou voorkomen en in Engelsch Guiana eene andere, is vermoedelijk onjuist. Naar mijne meening behooren de Toekans van Suriname en Demerara tot eene en dezelfde species. Nog dient niet vergeten, dat het omhulsel van een toekansnavel, in kokend water gedoopt of heet gemaakt, na het opdrogen eene helderder kleur bezit. Ook bij de snavels der Caxr/^j-soorten is dit het geval.

R. inca, Gould.

Ad. Ongeveer als R. crythrorhynchus, doch de dekv. bov. d. st. oranje ot oranje met scharlakenrood getint; snavel zwart, basis en culmen geel en met eene donker bloedroode plek aan de basis v. d. bovensnavel. Geogr. dist. Bolivia, Peru, Venezuela, Columbia, Ecuador, de Boven-Amazone en de Guiana's?

*) Zie Birds of Para bij Hellmayr, Nov. Zool., XII, 1905, p. 269.