Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SELEXIDERA.

bij de Caraïben als Taka-taka (naar het geluid) en bij de Warrau's als Jahi.

Hun voedsel bestaat, evenals dat der grootere soorten, uitsluitend uit zachte vruchten. Evenzoo nestelen de G.-A. in holle boomen of verlaten spechtenholen. Jonge mannetjes wijken in kleur van oude individuen af en bezitten min of meer grijzer tinten alsmede bruingevlekte, zwarte kelen.

Tot het geslacht Pteroglossus behoort ook een der fraaiste neotropische vogels, nl. de Krulkop Aracarie, P. bcauhamaisi, die evenwel tot nu toe niet in de Guiana's is aangetroffen.

SELBNIDERA, GOULD.

S. nattereri, Gould. = Pteroglossus n„ Cab. in Schomb. Reis.

q Bov.d. groen ; kop en achternek zwart met een smallen pelen nekband ; staartuiteinde kastanjebruin; streep achter de oogen geel; ond.d. tot nüddenbuik zwart; onderbuik groenachtig ; llanken oranje; dijen kastanjebruin ; dekv. ond. d. st. scharlakenrood ; snavel roodachtig niet zwarte basis en talrijke zwarte dwarsstrepen. Ongeveer hetzelfde, doch kop en ond.d. kastanjebruin in plaats van zwart. I.. 32, vl. 12.5, st. II.3, sn. 5.8. Gcogr. dist. De Guiana's tot BenedenAmazone Lok. dist. De binnenlanden.

„Evenals de volgende soort onderscheidt Natterer's Geeloor Toekan, eng. Xatterer's Yellow-eared Toucan or Black-breasted Toucan, fr. Toucan de Xatterer, zich door zaagtanden aan den snavel, die minder dan tweemaal zoo lang is als de kop. Overigens komen N. G. T. in lichaamsgedaante overeen met de Pteroglossi.

Hunne levenswijze verschilt niet van de volgende soort; alleen treft men ze veel zeldzamer aan en zelden of nooit in de lagere kuststreken. Rij de Warrau's staan ze bekend als Wabacktsebeli (Schomb.).

S. piperivora, L. = Pteroglossus p., Cab. in Schomb. Peis. = Touean a collier de Cayenne et Toucan a ventre gris de Cayenne, Daub.

'J Bov.d. donker groen; bovenkop en achternek zwart met een gelen nekband ; staartuiteinde kastanjebruin ; streep achter de oogen geel; ond.d. tot nüddenbuik

Sluiten