is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verlaten. Mij werd eens een nest van S. cinnamomca gebracht met negen eieren, waarvan vier parasieteieren. Men ziet evenwel nooit meer dan één Koekoek de pleegouders volgen, en dit wettigt de veronderstelling, dat de snel groeiende parasietkuikens de kleine Vietjo's in het nest smoren of er uit werpen.

Ten einde mij hiervan te overtuigen, plaatste ik een, op het punt van uitbroeden zijnde, ei van den G. K. in het nest van een gewonen tammen Kanarie, die juist te voren twee jongen had uitgebroed. Den volgenden dag kwam ook het koekoeksei uit, en tegen den middag vond ik de beide jonge Kanaries dood op den bodem der kooi liggen en de kleine naakte parasiet in het volle bezit van het nest. De oude Kanarie had reeds te voren verscheidene broedsels met succes groot gebracht, en had ik het koekoeksei niet in het nest gebracht, dan zou zij ook ditmaal hare moederlijke plichten trouw vervuld hebben. De jonge koekoek stierf na twee dagen, denkelijk omdat zijne maag het kanarievoedsel, zaden enz., niet kon verdragen.

De eieren van den G. K. zijn dof, ten naastenbij glansloos licht blauw van kleur, doorgaans elliptisch van vorm, zelden ovaal of rondachtig. De blauwe tint varieert uitermate van af donker blauwgroen, bijna als de eieren van Lcucophoyx candidissima, tot eene bijna witte kleur en dikwijls met onregelmatige, wolkachtige, kalkachtige plekken. Bebroede eieren zijn veel lichter van tint dan versche exemplaren. Mij werd eens een nest van S. guiancnsis gebracht met vier eieren der rechtmatige nesteigenaars en één koekoeksei, alle eenigszins bebroed, en eerst na het prepareeren was ik in staat, de eieren van beide vogelsoorten van elkander te onderscheiden.

M. afm. 22 X 17-5 m.M.

De exemplaren varieeren uitermate in grootte.

Vele der eieren worden ook op den grond gelegd, denkelijk afkomstig van jonge vogels met nog weinig ervaring.

Naar mijne ondervinding treft men de eieren der Diploptcrimr slechts aan in gesloten nesten of nesten in boomholen; en wel van insectenetende vogels, die ook ongevlekte eieren leggen,