Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het gebied der Groefsnavel-Anies, eng. Groove-billed Anis, was vroeger veel beperkter; men heeft deze vogels thans reeds waargenomen in Canada, en in het museum te Georgetown zijn exemplaren uit Demerara aanwezig.

In levenswijze enz. komen G. A. geheel overeen met de voorgaande soorten. Hun lichaam is echter iets kleiner. Ook de eieren zijn kleiner. M. aftn. 33 X 26 m.M.

Suborde der HETERODACTYLI.

Familie der TROGONID.^E.

TROGONS.

„Trogons, eng. Trogons, fr. Trogons, komen voor zoowel in de Oude als Nieuwe Wereld, uitgezonderd Europa. In Amerika treft men evenwel meer dan de helft der ongeveer 65 bekende soorten aan, terwijl 7 species, gerangschikt onder één geslacht, in de Guiana's te huis behooren.

Alle T. onderscheiden zich door een zwakken lichaamsbouw, nogal kort borstbeen, korte, dikke halzen, eenigszins kleine koppen en middelmatig ontwikkelde oogen, omringd door kleurige naakte plekken; de oogleden zijn tevens dik en los.

De gekromde snavel, korter dan de kop, is bij de basis breed, aan den tip echter gehoekt, en bij vele soorten aan de snijranden van inkervingen voorzien, hoewel volstrekt niet zoo regelmatig als bij de Momotidcc; aan de neusgaten en snavelbasis bevinden zich tevens ontwikkelde borstelharen. De uiterst kleine, korte pooten zijn heterodactiel, d. w. z. dat de eerste en tweede teen permament naar achter zijn gekeerd en de twee overige teenen naar voren.

Sluiten