Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TROGON.

den grond. Het wijfje legt 2 of 3 nogal ovale en zelfs eenigszins peervormige, groengetinte of zuiver witte, ten naastenbij glanslooze eieren.

Meestal ziet men alleen het wijfje op de eieren zitten.

Sommige soorten T. worden door de Indianen als heilig beschouwd, andere weer dienen als bekoringsmiddelen.

Spccics.

TROGON, L.

T. personatus, Gould.

q' ICnevelvlekken, kaken en keel donker zwart; overig gedeelte v. d. kop, borst, nekzijden, rug, stuit, en dekv. bov. de st. brons-groen, min of meer blauwachtig aan den bovenkop en dekv. bov. d. st.; een witachtige borstband overgaande in bloedrood aan de overige ond.d.; dijen zwart; slagp. zwart met witte basis, die v. d. i»ten rang met witte randen, die v. d. 2<^l'n rang met witte vlekjes, streepjes enz. aan de buitenvlag ; grootere dekv. der eerste slagp. zwart, overige dekv. zwart en wit gevlekt, gestreept enz.; middelste paar staartp. bronsgroen met een zwarten endband ; het tweede cn derde paar rectrices hetzelfde maar niet zwarte binnenvlag; de drie buitenste paren met onduidelijke witte dwarsstrepen en breede witte endbanden ; snavel geelachtig, zwartachtig echter aan het basisgedeelte v. d. culmen. § Lora, kaken en keel zwart, overig gedeelte v. d. kop, borst, rug, stuit en dekv. bov. d. st. olijfbruin ; een witachtige borstband overgaande in rood aan de overige ond.d.; dijen zwartachtig grijs; vleugels als bij het mannetje, maar de dekv. geelachtig gevlekt, gestreept, enz.; middelste staartp. roodbruin met zwarte endbanden, tweede en derde paar hetzelfde maar met zwarte binnenvlag; de drie buitenste paren zwart met witte banden aan de buiten- en endhelft v. d. binnenvlag; elke veder met een breeden witten endband ; snavel geelachtig. Jong Ongeveer als ad„ maar met min of meer roodbruin aan de ond.d. Jong O Ongeveer als ad., doch de dekv. ond. d. st. roodbruin. L. 27.5, vl. 13, st. 16, tars. 1.5. Geogr.dist. Bolivia, Peru, Ecuador, Columbia, Venezuela en Guiaoa. I.ok. dist. Het binnenlaud.

„Bloéd-buik Trogons. eng. Red-bellied Trogons, fr. Trogons a ventre rouge, komen in lichaamsvorm en levenswijze geheel overeen met de gewone Groene Trogons. Alleen treft men ze veel zeldzamer aan, en zelden of nooit in de intermangrove terreinen.

In de kolonie staat de B. T. bekend onder dezelfde namen als T. mclanurus.

Sluiten